Kiilto F jest jednoskładnikową, elastyczną masą uszczelniająco-klejącą na bazie modyfikowanych polimerów silanowych stosowaną do metali, włókna szklanego i różnego rodzaju tworzyw sztucznych w przemyśle budowy łodzi i transportu.

Cechy produktu

  • Wytrzymała spoina
  • Szyby przednie pojazdu
  • Nie zawiera izocyjanianów lub rozpuszczalników
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na warunki atmosferyczne oraz promienie UV
  • Można malować

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Idealna do klejenia i uszczelniania włókna szklanego i metali w zastosowaniach do klejenia strukturalnego, gdy wymagane jest szybkie utwardzanie i wysoka wytrzymałość wiązania. Nadaje się do klejenia, np. szyb bocznych w przemyśle samochodowym. Spełnia wymagania normy emisji M1 dla materiałów stosowanych w budownictwie. Elastyczny, ale zarazem tworzy mocne wiązanie. Wysoka lepkość, szybkie wiązanie. Prawie bezzapachowy. Prawie niekurczliwy. Można malować wodnymi farbami lateksowymi i rozpuszczalnikowymi.

Typ kleju

Modyfikowany polimer silanowy

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,45 kg/dm³

Kolory

czarny

Wytrzymałość na ścinanie

- SS/SS 4,2 N/mm²

Wytrzymałość na rozciąganie

3,0 N/mm² (DIN53504)

Wydłużenie przy zerwaniu

250% (DIN53504)

Twardość

Shore A 55

Lepkość

ok. 12 mln mPas (BrookField H-Path T-F/0,5 +20°C)

Czas schnięcia otwartego

ok. 10 min (23°C, wilg. względna 50%)

Czas powstawania błony

ok. 10 min (23°C, wilg. względna 50%)

Utwardzanie przez

3 mm/d, około 10 mm/7 d (23°C/wilg. względna 50%)

Suchy w dotyku

ok. 45 min (23°C, wilg. względna 50%)

Temperatura nakładania

od 1 do 40°C

Wielkości opakowania

Kiełbasa 600 ml

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

od -40 do +90°C stale,
+180°C / 60 min

Przechowywanie

Szczelnie zamknięte, nieotwierane opakowanie w temperaturze od 10 do 25°C przez 12 miesięcy.

Sposób użycia

Materiały klejone muszą być odkurzone, suche, odtłuszczone i bez oleju. Gdy klejone są większe powierzchnie lub występują suche warunki, sugerujemy zwilżenie rozpyloną wodą (ok. 5–10 g/m2). Zalecamy czyszczenie powierzchni za pomocą środka Kiilto Cleaner 303 i gruntowanie za pomocą środka Kiiltoflex Metalliprimer. Świeży klej może być usunięty za pomocą ksylenu lub acetonu. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie.
Klejenie szyb: Upewnij się, że na szybie znajdują się obszary czarnej powłoki ceramicznej, na które zostanie nałożony klej. Usuń tłuszcz i olej z łączonych powierzchni przy użyciu środka Kiilto Cleaner 303. Zagruntuj obie powierzchnie za pomocą środka Kiilto Metalliprimer i pozostaw do wyschnięcia przynajmniej przez 10-15 minut. Nałóż Kiilto F na obszary czarnej powłoki ceramicznej i ostrożnie dociśnij szybę do karoserii w przewidzianym czasie otwartym kleju. Użyj odpowiednich przekładek, aby uzyskać linie o szerokości 3-5 mm.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED
Znak pochodzenia