Przeznaczony do nanoszenia wałkiem, trwały klej do demontowanych pokryć podłogowych. Krótki czas wiązania i tworzy trwale kleistą powierzchnię. W razie potrzeby można ewentualnie zdjąć pokrycie podłogi. Kleje się łatwo zmywa. Nie zawiera 2-etyloheksanolu.

Cechy produktu

  • gotowy do użycia preparat do nakładania wałkiem
  •  Przeznaczony do mocowania wykładzin podłogowych, także na ogrzewanie podłogowe
  •  Szybko tworzy lepki film,
  • trwale lepki
  •   wysoka wydajność 6–12 m²/l
  •  nie zawiera 2-etyloheksanolu

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Trwały "wiecznie żywy" klej wiążący się ze wszystkimi rodzajami zdejmowanych wykładzin podłogowych i płytek winylowych oraz płytek dywanowych do suchych pomieszczeń.

Czas zachowania właściwości roboczych

Wiąże po utworzeniu kleistej powierzchni.

Gęstość / ciężar właściwy

1,0 kg/l

Pokrycie

Wałek o krótkim włosiu: 6–10 m²/l
Gładka paca stalowa: 8–12 m²/l

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 1 rok. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Temperatura nakładania

18-25°C

Typ kleju

Kopolimer akrylowy

Wielkości opakowania

5 l, 10 l

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton: maks. 3,5% wag.w lub wilg. względna 85%

Sposób użycia

Do równego, suchego i niezapylonego podłoża pokrytego masą wyrównującą, wykonanego z płyty budowlanej, lub na wykończone podłogi. Zaleca się wygładzanie betonowego podłoża przy użyciu niskoalkalicznego podkładu podłogowego do wyrównywania Kiilto, który ogranicza ryzyko uszkodzenia pokrycia podłogowego lub warstwy kleju z uwagi na wilgotność o odczynie zasadowym. Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że istniejące już podłogi są prawidłowo związane z podłożem oraz że z powierzchni zostały usunięte wszystkie resztki wosku i nadaje się ona do klejenia.

Klej Kiilto Pro Grip nadaje się do nakładania na powierzchnie za pomocą wałka o krótkim włosiu. Można również użyć stalowej pacy. Lepkość powierzchni klejowej zależy od chłonności podłoża i ilości użytego kleju. Pozostawić do wyschnięcia i utworzenia kleistej warstwy, a następnie położyć pokrycie podłogowe zgodnie z instrukcjami producenta. Tworzenie kleistej warstwy trwa, zależnie od panujących warunków, 20–45 minut. Pokrycia podłogowe są układane w standardowy sposób, ale powierzchnia musi być kleista przed przystąpieniem do pracy. Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi właściwej ilość kleju opracowanymi przez producenta wykładziny podłogowej.

Kiilto Grip można zmyć, rozprowadzając po kleju alkaliczny detergent, np. rozcieńczony wodą roztwór Kiilto Maalarinpesu (1 część Maalarinpesu i 5 części wody). Gdy preparat czyszczący zacznie działać, usunąć zmiękczony klej ręcznie lub maszynowo i spłukać powierzchnię czystą wodą. Powierzchnie porowate, takie jak masa wyrównująca lub płyta budowlana, mogą zostać uszkodzone podczas czyszczenia. Podczas zmywania Kiilto Pro Grip ze starego pokrycia upewnić się, że jego powierzchnia jest odporna na działanie detergentów alkalicznych.

Porowate podłoża można zagruntować rozcieńczonym gruntem Kiilto Start Primer (1 część Start Primer i 4 części wody).

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za wynik końcowy. Warunkiem prawidłowego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli są dostępne.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Więcej informacji na temat środka czyszczącego Kiilto Epoxy można znaleźć w arkuszu danych produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED
Znak pochodzenia
The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem