Kiilto 66
Klej uniwersalny / Klej do drewna

Uniwersalny klej PVAC do montażu mebli, łączenia na pióro i wpust parkietu przemysłowego, drewna, papieru, forniru, sklejki, płyty wiórowej, kartonu, papieru, tkaniny, skóry, mozaiki itp.

Cechy produktu

  • uniwersalny klej do stosowania w budownictwie i w domu
  • na bazie wody

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Wielozadaniowy klej PVAC na bazie wody do klejenia drewna, papieru, kartonu, tkaniny i ceramiki. Nadaje się do łączenia na pióro i wpust parkietu przemysłowego. Spełnia wymagania normy emisji M1 dla produktów stosowanych w budownictwie. Klej jest szybkowiążący i odznacza się krótkim czasem prasowania. Kiilto 66 jest klejem D2 do użytku wnętrzowego.

Wielkość opakowania Kod EAN
*Kiilto 66 / exp 3/4 l 6411511992755
Czas prasowania

10–20 min (bez ściskania)

Czas schnięcia otwartego

5-10 min

Gęstość / ciężar właściwy

Ok. 1 kg/dm³

Lepkość

16500 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

Min. temp. formowania się filmu klejowego

+ 5 - 8°C

Mrozoodporność

Zamarza

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Wielkości opakowania

Plastikowe butelki o poj. 1/3 l i 3/4 l l
Plastikowe pojemniki o pojemności 3 l i 10 l

Wilgotność drewna

6-15%

pH

około 7

Sposób użycia

Nałóż równomierną warstwę kleju po jednej stronie. Ustaw odpowiednio części względem siebie i ściśnij. Czas prasowania zależy od panujących warunków roboczych. Spoina klejowa blednie po wyschnięciu. Świeże plamy kleju można usunąć szmatką zwilżoną wodą.

Prace należy wykonywać w temperaturze typowo panującej w pomieszczeniu. Zarówno materiały, jak i klej muszą się zaaklimatyzować w pomieszczeniu. Panujące warunki, jak temperatura powietrza w pomieszczeniu, klej i podłoże, wilgotność powietrza, jakość podłoża i jego zawartość wilgoci, a także ilość kleju, mają duży wpływ na czas tężenia i utwardzania.

Klej nie plami drewna. Jeśli klej lub podłoże zawiera żelazo lub rdzę, wraz z barwnikami mogą powodować plamienie.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED
Znak pochodzenia