TM Express K to samopoziomująca, wzmocniona włóknami, pompowalna, niskoemisyjna, cementowa masa wyrównawcza. Dzięki niskiemu PH produkt znacząco zmniejsza ryzyko alkalicznej degradacji klejów i innych warstw powierzchni. Masa nie zawiera kazeiny. TM Express K posiada znak CE.
OCENA ŚRODOWISKOWA:
BASTA: TM Express K znajduje się w rejestrze BASTA (patrz: www.bastaonline.se), co jest potwierdzeniem, że produkt spełnia narzucone kryteria, dotyczące ograniczenia zagrożenia dla zdrowia i środowiska.
NORDIC SWAN ECOLABEL: TM Express K spełnia wymagania jednego z najsurowszych i z najbardziej uznanych systemów certyfikacji środowiskowej na świecie „Nordic Swan”. Produkt znajduje się na oficjalnej liście w „House Product Portal” i może być stosowany w budownictwie znakowanym znakiem „Nordic Swan Ecolabelled”.

Cechy produktu

  • Normalnie wiążący
  • Wzmocniony mikrowłóknami
  • Do aplikacji ręcznej lub maszynowej
  • Grubość warstwy 1-40mm
  • Na powierzchnie poziome
  • Jako warstwa spadkowa
  • Nadaje się do ogrzewania podłogowego
  • Dostawa: worek 20kg, Big-Bag 1000kg

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

TM Express K nadaje się do nowego budownictwa i renowacji: mieszkań, domów, biur i miejsc użyteczności publicznej. Może być stosowany w połączeniu z wodnym bądź elektrycznym ogrzewaniem podłogowym. Produkt może być stosowany zarówno jako wylewka podłogowa, jak i warstwa spadkowa na podłożach betonowych, z betonu komórkowego, płytkach ceramicznych i innych podłożach stabilnych wymiarowo w pomieszczeniach wewnątrz budynków. Utwardzoną masę wyrównującą należy pokryć odpowiednią warstwą nawierzchniową. Dedykowany do zastosowań, niewymagających dużych obciążeń przemysłowych.

Wielkość opakowania Kod EAN
TM Express KSäck 20 kg 7350007050014
Certyfikaty i atesty

CE

Znak M1

Basta: TM Express K jest ujęty w rejestrze BASTA. Rejestracja BASTA oznacza, że jesteśmy w stanie udowodnić, że ten produkt spełnia uzgodnione kryteria w zakresie właściwości bezpieczeństwa dla środowiska i zdrowia. Se www.bastaonline.se.

SundaHus

Svanen: produkt jest wymieniony w portalu produktów domowych i może być stosowany w budownictwie oznaczonym etykietą ekologiczną Swan Nordic

Czas schnięcia otwartego

15 minut

Czas zachowania właściwości roboczych

40–50 minut

Grubość warstwy

Wyrównywanie z wykorzystaniem klejenia do podłoża
W zależności od metody nakładania: 1–40 mm

POMPA PRZENOŚNA
Beton 10–40 mm
Beton komórkowy 10–20 mm
Ceramika/kamień naturalny 10–40 mm

NAKŁADANIE RĘCZNE
Beton 1–40 mm
Beton komórkowy 6–20 mm
Ceramika/kamień naturalny 1–40 mm

Gęstość / ciężar właściwy

1,75 (kg proszku/m2/mm)

Klasa ogniowa

A1

Kurczenie

<0,05%

Lepkość

Przepływ EN 12706 (mm): 135–145

Lepkość mieszaniny

Wydajność przepływu (pierścień 50x50 mm): ok. 215–225 mm

Pokrycie

1,75 (kg proszku/m2/mm)

Proporcja mieszania

Zapotrzebowanie na wodę: 20%, 4 litry na worek
Temperatura wody: 5°C – 20°C
Czas mieszania: 2 minuty

Przechowywanie

Czas przechowywania suchego produktu: 6 miesięcy
Temperatura suchego produktu: 10°C – 25°C

Siła wiązania

> 1,5 MPa

Szybkość utwardzania

Czas przed wymuszonym suszeniem: 3 dni

Możliwość położenia powłoki: 1 dzień na mm *
Możliwość utrzymania pełnego obciążenia: 1 dzień na mm *
Czas przed użyciem ogrzewania podłogowego: 1 dzień na mm *

* odnosi się do grubości warstwy, maks. 30 mm

Temperatura nakładania

Podłoże: 10°C do 25°C
Przechowywanie: 10°C do 25°C

Trwałość

RWFC 350

Typ kleju

Cement

Wielkości opakowania

WOREK
Worek: 20 kg
Liczba worków na paletę: 48 szt.
Liczba kg na paletę: 960 kg
Minimalna ilość dostawy: 20 kg
Palety mieszane: Tak

Big-Bag
Worek: 1000 kg

Wytrzymalość na zginanie

F5

Wytrzymałość na ściskanie

C20

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

1–3 godz.

Zawartość LZO

TVOC 28 dni µg/m2 x h: <10 Znak M1

pH

≤11

Sposób użycia

KONSTRUKCJA PODŁOGI
TM Express K może być stosowany zarówno jako podłoże przylegający bezpośrednio do podkładu podłogowego, jak i w konstrukcjach pływających, w których jastrych nie ma przyczepności do materiału bazowego.

UWAGA: Produkt musi być zawsze pokryty odpowiednią warstwą nawierzchniową, taką jak dywan, pływający parkiet, warstwa wodoodporna lub powłoka ceramiczna.

PODŁOŻA PRZYCZEPNE
Należy się upewnić, że podłoże jest odpowiednie/przeznaczone do pełnienia funkcji bazowej dla jastrychu poziomującego. Musi być czyste, suche, równe, wolne od pęknięć, wystających elementów, oleju, smaru lub innych elementów, które mogą mieć negatywny wpływ na przyczepność i ostateczny rezultat. Należy zeszlifować lub sfrezować wszelkie zgrubienia na warstwie cementu. Gładkie i gęste powierzchnie mogą wymagać obróbki mechanicznej poprzez frezowanie lub szlifowanie, aby zapewnić odpowiednią przyczepność. Udokumentowana wytrzymałość wiązania podłoża musi wynosić co najmniej 1,0 MPa.

DYLATACJE W PODŁOŻU
Dylatacje w jastrychu stosuje się w stosownych przypadkach, na całej grubości warstwy aż do podłoża. Należy je stosować w bezpośrednim połączeniu z dylatacjami przewidzianymi odpowiednio w podłożu i strukturze nośnej. Szerokość dylatacji powinna wynosić 10–15 mm. Mogą być dostępne alternatywne rozwiązania.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE ZA POMOCĄ CIEPŁEJ WODY LUB ELEKTRYCZNE
Grubsze warstwy poziomujące zapewniają lepsze rozpraszanie ciepła. Należy zawsze przestrzegać instrukcji dostawcy ogrzewania podłogowego. W przypadkach, gdy stosuje się stalową siatkę wzmacniającą, należy ją zawsze układać pod każdym medium grzewczym, chyba że instrukcje dostawcy ogrzewania podłogowego lub dokumenty projektowe wydane przez projektanta stanowią inaczej. UWAGA: Kable grzewcze muszą być instalowane przez wykwalifikowanych/upoważnionych elektryków.

Przed rozpoczęciem prac związanych z poziomowaniem medium grzewcze musi w każdym przypadku zostać przetestowane pod kątem wydajności/rezystancji mierzonej zgodnie z tabelą danego dostawcy. Po zakończeniu prac związanych z poziomowaniem medium grzewcze musi zostać ponownie przetestowane przed nałożeniem kolejnej warstwy uszczelniającej/warstwy powierzchniowej.

WYRÓWNYWANIE PODŁOŻA BEZ KLEJU.
PŁYWAJĄCA KONSTRUKCJA PODŁOGI
Grubość warstwy musi zawsze wynosić co najmniej 30 mm, a wyrównanie musi być zawsze wzmocnione siatką stalową o wymiarach Ø3 mm 50x100 mm. Siatkę zbrojeniową układa się z nakładkami wynoszącymi około 50 mm. Pręty zbrojeniowe wycina się w narożnikach, aby zagwarantować, że cztery siatki zostaną połączone na tym samym poziomie. Większe obszary należy podzielić na mniejsze, rozdzielone sekcje. Celem położenia konstrukcji pływającej jest to, że nie może ona mieć żadnego stałego mocowania do podłoża i musi być w stanie swobodnie przemieszczać się w płaszczyźnie bocznej. W tym celu powierzchnia podłoża musi być wystarczająco gładka, aby zapewnić układanie warstwy przesuwnej lub dywanu tworzącego szczelinę powietrzną. Podłoże może zatem wymagać szlifowania, wypoziomowania lub innej formy wygładzania pod konstrukcją pływającą. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Kiilto.

ODPOWIEDNIA WARSTWA POWIERZCHNIOWA
Jastrych TM Express K musi być zawsze pokryty odpowiednią warstwą powierzchniową, taką jak dywan, pływający parkiet, warstwa wodoodporna lub powłoka ceramiczna. Przed rozpoczęciem nakładania warstwy powierzchniowej czyli dywanu, parkietu, hydroizolacji czy płytek ceramicznych, należy sprawdzić i potwierdzić u ich dostawcy wszelkie wymagania dotyczące wytrzymałości i wilgotności spoiwa.

DOSTAWA
Jastrych TM Express jest dostarczany w uszczelnionych workach z uchwytami do przenoszenia, dużych workach o wadze 1000 kg i ciężarówką z pompą do nalewania wężem.

PRZYGOTOWANIA
Temperatura ma ogromne znaczenie dla osiągnięcia zadowalających wyników. Temperatura +10°C dla podłoża, w materiale i w pomieszczeniu, to minimalny poziom wymagany w normie AMA Hus 18. Przed rozpoczęciem gruntowania należy sprawdzić i potwierdzić temperaturę podłogi. Wyższe temperatury mają bardzo korzystny wpływ zarówno pod względem jakości, jak i czasu schnięcia. Jednakże maksymalna temperatura wynosi +25°C.

GRUNTOWANIE
Podkład nakłada się na 1–48 godzin przed poziomowaniem. Przed poziomowaniem należy go również zawsze dokładnie wysuszyć. Nie wolno jednak pozostawiać podkładu bez ochrony przez okres dłuższy niż 72 godziny, ponieważ istnieje duże ryzyko, że przyczepność ulegnie pogorszeniu, na przykład przez pył budowlany i inne luźne zanieczyszczenia, które mogłyby osiadać na jego powierzchni. Należy pamiętać, że w przypadku nakładania podkładu za pomocą pompy należy zawsze dokończyć rozprowadzanie podkładu pędzlem, aby zapewnić prawidłowe nałożenie.

Temperatura podłoża od +10°C do +25°C.
Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C.

WYPOZIOMOWANIE
Jeśli nachylenie i krzywizna podłoża odbiegają od określonej tolerancji, podłoga powinna być wypoziomowana przy użyciu poziomicy lub lasera. Rozmieszczenie kołków poziomych o regulowanej wysokości pozwala upewnić się, że grubość warstwy jest wystarczająca, aby spełnić wymagania tolerancji podczas wylewania jastrychu poziomującego.

MIESZANINA
Należy zawsze używać czystej wody i czystego sprzętu. W przypadku mieszania w wiadrze należy odmierzyć odpowiednią ilość wody, dodać suchy produkt i mieszać przez co najmniej dwie minuty za pomocą urządzenia z mieszadłem, aż do uzyskania równomiernej, gładkiej masy bez brył. Upewnić się, że jastrych poziomujący jest jednorodny pod względem składu, ma niską lepkość i nie ma w nim grudek. W przypadku nakładania na pochyłościach należy zmniejszyć ilość wody, aby zapewnić odpowiednią konsystencję.

NAKŁADANIE
Gotowy, wymieszany jastrych poziomujący należy wylać lub wypompować pasami na podłoże. Każdy kolejny pas należy dodawać do poprzedniego pasa tak szybko, jak to możliwe, aby masa rozlewała się razem, tworząc równomierną i płaską powłokę/powierzchnię. Za pomocą listwy ograniczającej TM maksymalnie poszerzyć pas do ok. 10 metrów. Przed ułożeniem upewnić się, że spusty i inne otwory są zasłonięte wymaganymi uszczelkami, aby uniknąć zapchania rur odprowadzających oraz wycieków na inne powierzchnie. Rozprowadzić jastrych poziomujący za pomocą ząbkowanego noża ograniczającego lub rolki kolcowej, aby osiągnąć maksymalną gładkość. W przypadku instalacji wielowarstwowej należy zawsze nakładać podkład pomiędzy każdą warstwą i odczekać co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem gruntowania. Sprawdzić i upewnić się, że powierzchnia jest wystarczająco sucha, aby podkład został wchłonięty przez podłoże. Stosunek mieszania podczas wylewania świeżo nałożonej warstwy jastrychu poziomującego: grunt TM 001 miesza się z 3–10 częściami wody w zależności od warunków suszenia. W przypadku użycia więcej niż 7 części wody nałożyć podkład dwukrotnie.

Temperatura podłoża od 10°C do + 25°C.
Temperatura powietrza od +10°C do +25°C.

PRACE WYKOŃCZENIOWE
Częściowo zaschnięty jastrych można łatwo kształtować lub ciąć. Należy unikać opóźniania wszelkich niezbędnych prac korekcyjnych.

CZYSZCZENIE
Narzędzia i maszyny należy wyczyścić wodą natychmiast po zakończeniu pracy. Gdy jastrych stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.

SUSZENIE: NORMALNE SCHNIĘCIE
Czas schnięcia produktu zależy od grubości warstwy, struktury podłogi i temperatury powietrza, a także wilgotności względnej w pomieszczeniu. Dobra wymiana powietrza w pomieszczeniu jest ważnym warunkiem wstępnym skutecznego schnięcia. Należy pamiętać, że w przypadku warstw poziomujących grubszych niż 30 mm jednostronne schnięcie, niższa temperatura i/lub wyższa wilgotność wydłużają czas schnięcia. Czas przed rozpoczęciem wymuszonego suszenia musi wynosić co najmniej 72 godziny.

Przed nałożeniem warstwy powierzchniowej należy zawsze upewnić się, że sama konstrukcja podłogi jest wystarczająco wysuszona. Jako wartość orientacyjną dla suszenia podłogi należy przyjąć zalecenia określone w odpowiedniej normie AMA Hus. Podany czas schnięcia zakłada suchą powierzchnię, dobre warunki schniecia w temperaturze około +20°C, 50% względnej wilgotności powietrza i pewien stopień wymiany powietrza. Produkt można układać na betonie o wilgotności względnej do 95%, ale należy pamiętać, że zawartość wilgoci w betonie oraz inne jego właściwości mogą mieć wpływ na schnięcie jastrychu poziomującego i na nakładanie warstw powierzchniowych. Należy również pamiętać, że produkt nie jest odporny na jakiekolwiek ruchy związane z kurczeniem lub osiadaniem podłoża z powodu schnięcia.

Podczas nakładania podłóg drewnianych oraz innych wrażliwych na wilgoć materiałów tworzących warstwę powierzchniową, wymagające określonej wartości RF podłoża, należy zawsze sprawdzić i upewnić się, czy dla każdej warstwy powierzchniowej została osiągnięta prawidłowa wartość RF. Dotyczy to zarówno struktury bazowej, jak i jastrychu poziomującego przed rozpoczęciem nakładania warstwy powierzchniowej. Mogą być dostępne alternatywne rozwiązania, ale muszą one być zawsze potwierdzone przez odpowiedniego dostawcę warstwy powierzchniowej.

W przypadku konstrukcji pływających podłoga powinna być jak najszybciej wyposażona w warstwę okrycia podłogowego, zgodnie z warunkami dla tego okrycia podłogowego. Jeśli podłoga pozostaje odsłonięta przez dłuższy czas przed położeniem warstwy powierzchniowej, należy ją zagruntować następnego dnia podkładem TM 001 rozcieńczonym w stosunku 1:3 (1 część podkładu: 3 części wody), aby zminimalizować ryzyko pękania i obkurczania krawędzi.

Aby uniknąć zbyt szybkiego schnięcia i późniejszego ryzyka pękania, zastosowanej masy nie wolno wystawiać na działanie jakichkolwiek przeciążeń, wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego przez pierwsze trzy dni po nałożeniu.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu są oparte na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków i metod pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Produkt zawiera cement, który po zmieszaniu z wodą ma żrący wpływ na skórę i błony śluzowe oczu, nosa i gardła. Założyć rękawice ochronne, środki ochrony dróg oddechowych i okulary ochronne oraz przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dotyczących miejsca pracy.