Kestopur 300/2
2-składnikowy klej poliuretanowy, nie zawiera rozpuszczalnikai

Kestopur 300/2 jest dwuskładnikowym klejem poliuretanowym do produkcji drzwi zewnętrznych z płyt warstwowych.

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur 300/2 jest dwuskładnikowym klejem poliuretanowym, który tworzy bardzo mocną spoinę. Tylko do automatycznego nanoszenia. Stosowany z utwardzaczem Kestopur 200/S. Nadaje się do klejenia np. drewna, metali, materiałów izolacyjnych i laminatu poliestrowego.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur 300/2 kontti T1425.992
Typ kleju

Klej poliuretanowy

Gęstość / ciężar właściwy

Żywica ok. 1,60 kg/dm³, utwardzacz ok. 1,20 kg/dm³

Wytrzymałość na ścinanie

Stal nierdzewna 7 N/mm² (28 d 23°C, wilg. względna 50%)

Wytrzymałość na rozciąganie

7 N/mm² (DIN 53504)

Wydłużenie przy zerwaniu

20% (DIN 53504)

Twardość

Shore D 65

Proporcja mieszania

5 części wagowych żywicy Kestopur 300/2 + 1 część wagowa utwardzacza Kestopur 200/S

Lepkość

Żywica: ok. 20 000 mPas, utwardzacz: ok. 200 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Lepkość mieszaniny

ok. 7000 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Kolor mieszaniny

Beżowy

Żywotność

1 min 50 s (120 g, 20°C, wilg. względna 50%)

Czas schnięcia otwartego

maks. 2 min

Zużycie

200–500 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

co najmniej 8 min / 20°C

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 10–25°C w pojemniku (1000 l) przez 6 miesięcy, w małych pojemnikach przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć utleniony nalot przez przeszlifowanie, a tłuszcz i inne zabrudzenia przy użyciu środka Kiilto Cleaner 303. Właściwie oczyszczoną powierzchnię można szlifować papierem ściernym, a następnie zagruntować w celu zwiększenia przyczepności. Przed przystąpieniem do nakładania kleju delikatnie usunąć pył szlifierski. Wymieszać żywicę Kestopur 300/2 przed użyciem. Dodać utwardzacz Kestopur 200/S do żywicy i wymieszać aż do uzyskania jednolitego koloru. Nałożyć klej na jedną lub obydwie strony materiałów, które mają zostać połączone. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą suchej szmatki i przetrzeć powierzchnie środkiem Kiilto Cleaner 303 lub Kiilto Cleaner 302. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy klejenie w temperaturze pokojowej. Czas otwartego schnięcia kleju zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Klejenie można jednak przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 10°C), ale czas prasowania znacznie się wydłuży, a zdolność rozprowadzania pogorszy się. Wyższa temperatura pozwala na skrócenie czasu prasowania.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED
Znak pochodzenia