Kiilto Plan Universal 4–30 mm

Samopoziomująca, zdatna do pompowania wylewka do podłóg do użytku wewnątrz pomieszczeń. Niskoalkaliczna. Spoiwo cementowe.

Cechy produktu

  • zdatność do pompowania
  • przygotowuje powierzchnię do położenia podłogi 
  • wydajność 1,6 kg/m²/mm

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Zdatna do pompowania wylewka do podłoży betonowych, wylewana przed układaniem pokryć podłogowych w pomieszczeniach. Zalecana grubość: 4-30 mm. Nadaje się do stosowania w domach, biurach i innych lokalach użyteczności publicznej. W przypadku warstw o grubości ponad 30 mm zalecamy np. pompowalną wylewkę wyrównującą Kiilto Plan Base, wylewkę Kiilto Lattialämmityasoite do podłóg z ogrzewaniem podłogowym lub szybkowiążący klej cementowy Maxirapid. Odpowiednia do zwykłych pokryć podłogowych, takich jak płytki kamienne i ceramiczne, winyl, linoleum, korek i tekstylia.
Warstwa niskoalkalicznego podkładu chroni spoinę klejową i okładzinę winylową przed wilgocią alkaliczną pochodzącą z betonowego podłoża. Jak wykazały badania efekt ochronny zapewnia 5 mm warstwa podkładu Kiilto Plan Universal. Nadaje się również do parkietów z wyjątkiem klejonych podłóg drewnianych (parkiety mozaikowe i klepkowe). Zalecamy przyklejanie parkietów mozaikowych i klepkowych bezpośrednio do sztywnego podłoża betonowego lub ze sklejki.

Podłoże musi być czyste, zwarte i stabilne. Usunąć całą skórkę cementową, starą odwarstwiającą się wylewkę, resztki kleju, plamy z farby i inne zanieczyszczenia przez szlifowanie, frezowanie lub śrutowanie. Dokładnie odkurzyć powierzchnię. Przed położeniem wylewki podłogowej podłoża są gruntowane rozcieńczonym podkładem Kiilto Start Primer (1 część podkładu/4 części wody). Bardzo porowate podłoża są gruntowane dwa razy. Podkład jest nakładany pędzlem na podłoże 0,5–24 godziny przed wyrównywaniem. (Nie dopuszczać do tworzenia się jeziorek podkładu). Wyznaczyć wyrównywaną sekcję i zapobiec przedostaniu się wylewki do wlotów za pomocą krawędzi uszczelniającej/uszczelniacza. Przed pompowaniem możliwe wycieki są uszczelniane np. wełną mineralną.

Wielkość opakowania Kod EAN
25 kg 6411512027258
Certyfikaty i atesty

CT-C16-F5 (EN13813), M1

Czas zachowania właściwości roboczych

Zmieszana masa musi zostać wykorzystana w ciągu 20 min po zmieszaniu.

Grubość warstwy

4-30 mm

Kurczenie

< 0,4‰ (23°C, wilg. względna 50%)

Lepkość

Natężenie przepływu: 135-145 mm (EN 12706)

Maks. wielkość cząsteczki

Ok. 0,5 mm

Pokrycie

Zużycie ok. 16 kg proszku/m² przy warstwach o grubości 10 mm.

Proporcja mieszania

5,5–6,0 l wody / worek 25 kg

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu przez 6 miesięcy.

Siła wiązania

> 1,0 MPa, EN 13813

Temperatura nakładania

+10–25°C

Typ kleju

Proszek żywiczno-cementowo-kwarcowy

Wielkości opakowania

25 kg and 1000 kg bag

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Wytrzymalość na zginanie

F5 (F > 5 MPa), EN 13813

Wytrzymałość na ściskanie

C16 (C > 16 MPa), EN 13813

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

ok. 8 h

Zdatność do powlekania

Wykładzinę podłogową można kłaść po ok. 2 tyg. od wypoziomowania w normalnej temperaturze pokojowej.

pH

pH < 11 (niskoalkaliczne)

Sposób użycia

Mieszać proszek z wodą odpowiednim automatycznym mieszadłem, aż powstanie gładka masa. Użyć zimnej, czystej wody (10–20°C). Jeśli proszek jest zimny, można go zmieszać z ciepłą wodą (+35°C). Temperatura wylewki i podłoża musi wynosić co najmniej 10°C, aby zapewnić właściwe utwardzanie. Unikać temperatur wyższych niż 25°C. Wyższe temperatury skracają czas pracy i pogarszają właściwości rozprowadzania produktu. Gotowa wylewka jest pompowana gumowym wężem na powierzchnię szerokich sekcji. Szerokość sekcji zależy od szybkości pompowania, grubości warstwy, warunków pracy itd. Sekcje o szerokości powyżej 10 metrów nie są zalecane. Sekcje można wygładzić, używając np. stalowej kielni. Po pompowaniu natychmiast umyć maszyny czystą wodą. Widoczne złącza sekcji i ewentualne pęcherzyki powietrza można usunąć przez szlifowanie po 2–3 dniach od wyrównywania. Utworzyć tyle złączy kompensacyjnych w warstwie mieszanki wyrównującej co w podłożu. Konieczność utworzenia dodatkowych złączy kompensacyjnych należy rozważyć indywidualnie. Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych. Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, względna wilgotność jest bardzo niska, lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką, gdy tylko będzie możliwe chodzenie po niej. Podłogę należy stosunkowo szybko pokryć parkietem lub innymi materiałami po utwardzeniu i wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu i pęknięciom powierzchni. Produkt odpowiedni także do podłóg, które mają być malowane, znajdujących się w mniej używanych pomieszczeniach, ale nie do podłóg w garażach, łazienkach itd. W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, na przykład w podłogach łazienkowych, warstwa wyrównująca powinna się znajdować pod membraną hydroizolacyjną. Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów). Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody!

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i praktycznej wiedzy. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków i metod pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Warunkiem prawidłowego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli są dostępne.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak CE
LEED
Znak pochodzenia
The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem