Kiilto EPS Light DF
Lekka warstwa podłogowa

Niepyląca, wyjątkowo lekka wylewka wyrównująca z cementem i granulatem styropianowym do wylewania podłóg ślepych. Odpowiednia do podłoży drewnianych, betonowych i innych stabilnych podłoży. Ok. 45 litrów masy/worek. Przewodność cieplna 0,13 W/mK.

Cechy produktu

  • bardzo lekka wylewka wyrównująca z cementem i granulatami styropianowym
  • niepyląca
  • prawie we wszystkich grubościach
  • 45 l gotowej wylewki/worek
  • przewodność cieplna około 0,13 W/mK 
  • wstępne wypełnienia
  • pokrywanie : 20-30 h
  • zastosowanie wewnątrz pomieszczeń

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Niepyląca, wyjątkowo lekka wylewka wyrównująca z cementem i granulatem styropianowym do wylewania podłóg ślepych. Nadaje się do wypełniania przestrzeni między drewnianymi kratownicami, do innych celów związanych z wypełnianiem, a także do konstrukcji podłóg podniesionych. Aby zapewnić wymaganą wytrzymałość, warstwa wylewki jest wygładzana odpowiednią gładzią wzmocnioną włóknem Kiilto Oy (minimalna warstwa gładzi podłogowej wynosi 15 mm). Odpowiednia do stosowania w pomieszczeniach suchych i mokrych. Przewodność cieplna ok. 0,13 W/mK

1. Posadzka żywiczna / mocne podłoże betonowe lub płyta budowlana: podłoże musi być czyste, zwarte i stabilne. Usunąć mleczko cementowe, resztki farby, pozostałości kleju i inne zanieczyszczenia oraz wyszorować lub dokładnie odkurzyć podłogę.
Przed położeniem wylewki podłoża betonowe są gruntowane rozcieńczonym Kiilto Start Primer (10–20% podkładu /80–90% wody). Jeśli podłoże jest wykonane z płyt budowlanych, nakładać Kiilto Start Primer bez rozcieńczania. Warstwa wylewki musi wynosić co najmniej 15 mm.

2. Wylewka pływająca: wylewkę oddziela się od podłoża np. za pomocą tkaniny separacyjnej Kiilto Valusuojakangas lub papieru perforowanego. Wylew oddziela się od ścian i otworów wlotowych za pomocą płyt separacyjnych / elastycznego uszczelniacza. Warstwa wylewki musi wynosić co najmniej 30 mm. Wylewka jest zawsze wzmacniana siatką ze stali lub włókna szklanego (patrz oddzielne ilustracje konstrukcyjne).
Rury/kable grzewcze ogrzewania podłogowego są zawsze przymocowane do stalowej siatki.

Wielkość opakowania Kod EAN
17 kg / 50 l 6411512030173
Certyfikaty i atesty

M1

Czas zachowania właściwości roboczych

Ok. 60 min

Grubość warstwy

Konstrukcja żywiczna 15 mm, konstrukcja pływająca min. 30 mm

Gęstość / ciężar właściwy

utwardzona 440 kg/m3

Klasa ogniowa

B fl-s1

Maks. wielkość cząsteczki

1-3 mm

Pokrycie

Masa suchych części stałych w warstwie 1 mm/m² około 0,36 kg (ok. 45 litrów wylewki/worek).

Proporcja mieszania

7,0–8,5 l wody / worek 50 l
(7,0 l ręcznie, 8,5 l za pomocą pompy)

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu maks. 1 rok w suchym miejscu.

Temperatura nakładania

10-25 °C

Typ kleju

Proszek na bazie cementu z granulatem styropianowym

Wielkości opakowania

50 l plastic bag/n. 17 kg

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

8–10 h (20°C, wilg. wzgl. 50%)

Zdatność do powlekania

można wygładzić za pomocą odpowiedniej gładzi podłogowej Kiilto po 20–30 godz. w dobrych warunkach schnięcia (18–20°C, 50% wilg. wzgl.)

Sposób użycia

Wsypywać środek EPS Light DF do chłodnej (+10–20°C), czystej wody. Ilość wody zależy od zastosowanej metody nakładania (ręczne/za pomocą pompy).
Aby zapewnić jednolitą mieszankę, należy zawsze zużywać całe worki.

Nakładać równomiernie przy użyciu pacy i/lub szerokiej stalowej kielni. Następnie wylewka jest zacierana, aby powierzchnia stała się gęsta i gładka. Zabezpieczyć świeżą powierzchnię wylewki przed zbyt szybkim wysuszeniem. Jeśli powierzchni nie można wygładzić w ciągu 5 dni od wylania, należy ją przykryć folią plastikową.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i praktycznej wiedzy. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków i metod pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Warunkiem prawidłowego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli są dostępne.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED