Podsumowanie roku 2020

Podsumowanie roku 2020: Kiilto Group

Anssi Asikainen, Dyrektor Zarządzający, Kiilto Group

Pierwszy kwartał 2020 roku Kiilto był bardzo mocny. Popyt był silny na naszym rynku zarówno w obszarze budownictwa, jak i przemysłu Oczywiście pojawiły się również trudności. Po pierwsze, akcja protestacyjna w przemyśle leśnym w Finlandii na początku roku znalazła odzwierciedlenie w spadku sprzedaży przemysłowej.

W marcu zaczęliśmy się martwić o wpływ wirusa Covid-19 na nasze zdrowie, codzienne życie i naszą działalność biznesową. W drugim kwartale nastąpiło gwałtowne spowolnienie popytu ze strony klientów przemysłowych w całym naszym obszarze rynkowym. Obroty w sektorze przemysłowym spadły w stosunku do roku poprzedniego. Niemniej jednak bardzo dobrze współpracowaliśmy z klientami i zdobywaliśmy nowych klientów dzięki naszej zielonej technologii. Nasz unikalny biodegradowalny klej topliwy pomógł nam również wyprofilować się jako świadomi ekologicznie w naszej branży.

Zakłócenia spowodowane pandemią Covid-19 znalazły również odzwierciedlenie w branży budowlanej. Funkcjonowanie naszych kanałów dystrybucji napotykało na większe trudności ze względu na kryzysowe ograniczenia w otwieraniu przedsiębiorstw narzucone przez władze w wielu krajach, w których działamy. Z wyjątkiem Rosji prace w dużej mierze kontynuowano na budowach, a sektor mieszkaniowy pozostał aktywny.

Dzięki dobremu pierwszemu i ostatniemu kwartałowi sprzedaż w budownictwie ostatecznie okazała się nieco wyższa niż w roku poprzednim. Nasze projekty wzrostu rozwijały się szybko, choć osłabienie rosyjskiego rubla w stosunku do euro było porażką. Mimo to nasza rosyjska firma dobrze sobie poradziła i osiągnęła cel rentowności.

Spośród dużych spółek grupy pod względem sprzedaży najlepiej poradziliśmy sobie w Szwecji, gdzie osiągnęliśmy budżet pod względem obrotów. Estońskie, łotewskie i litewskie firmy miały świetny rok zarówno pod względem rentowności, jak i sprzedaży. Ze względu na działania oszczędnościowe podjęte w odpowiedzi na wyjątkowo niski poziom cen surowców, względna rentowność grupy była lepsza niż ujęto w budżecie.

Dobry popyt ze strony fińskiego biznesu budowlanego bardzo pomógł nawet na poziomie Grupy. Ostatecznie wpływ Covid-19 na dane grupy polegał na tym, że wyczerpał nasz wzrost w 2020 roku. Obroty w euro kształtowały się na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

Pandemia Covid-19 była naturalnie trudnym czasem dla naszych pracowników i dołożyliśmy starań, aby pomóc złagodzić stres między innymi poprzez różne wirtualne spotkania. Remont siedziby głównej Lempäälä na szczęście nastąpił w czasie, gdy i tak pracowaliśmy zdalnie. Uniknęliśmy skupisk infekcji we wszystkich krajach, w których działamy, i utrzymaliśmy nasze łańcuchy dostaw. Grupa robocza ds. Covid-19 odniosła duży sukces w swojej pracy. Jednocześnie przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu pracy zdalnej i uruchomiliśmy webinaria dla klientów w wielu naszych krajach operacyjnych.

Pozyskaliśmy know-how i sprzęt do zdalnego monitorowania prób produktów u klienta. Usprawniliśmy również komunikację wewnętrzną. Nasza obietnica dla środowiska zainspirowała nas wszystkich i znacząco wpłynęła na pracę. Jak to jest typowe dla nas, nasze czyny mówiły same za siebie. Wdrożyliśmy liczne działania rozwojowe we wszystkich czterech obszarach obietnicy. Temat ten przemawia również do naszych klientów, a nasza obietnica środowiskowa dotycząca neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla Kiilto do 2028 r. została przyjęta bardzo dobrze.

Pod koniec roku szwedzkie firmy TM Progress AB i Kiilto AB zostały połączone w nową spółkę, Kiilto AB. Utorowaliśmy drogę do fuzji dzięki projektowi integracyjnemu, który rozpoczął się wiosną. Nowa firma jest znacznie silniejszym lokalnym graczem w Szwecji pod względem zasobów i dostaw.

W Finlandii poczyniliśmy postępy w realizacji koncepcji „podłoga jako usługa” realizowanej zgodnie ze szwedzkim modelem operacyjnym. Skupiliśmy się na rozwoju naszej współpracy z naszym partnerem logistycznym KPK, nabyciu fabryki w Forssie oraz aktywnej pracy sprzedażowej. Projekt portfolio produktów, który rozpoczął się w poprzednim roku od prac przygotowawczych i koncentracji na analizie wielkości i rentowności asortymentu produktów fińskich fabryk, został zrealizowany wspólnie z partnerem zewnętrznym. Posunęła się do tego stopnia, że możemy teraz pracować niezależnie z tworzonymi narzędziami. W oparciu o to samo udoskonalenie księgowania kosztów produkcji zaplanowano kompleksową reformę cenową sprzedaży zależnej do realizacji w 2021 roku.

Prace nad strategią, które rozpoczęliśmy wiosną, były dużym wysiłkiem, z licznymi zdalnymi warsztatami. Prace objęły szerokie grono kierownictwa wyższego i średniego szczebla naszych firm i zaowocowały zaangażowaniem i ścieżką do podwojenia przychodów do 2025 r., wspieranych przez wyznaczone projekty strategiczne. Nasze cele osiągamy, będąc liderem na rynku doświadczeń klientów i rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Podsumowanie roku 2020: KiiltoClean Group

Kari Laakso, Dyrektor Zarządzający, KiiltoClean Group

Pandemia Covid-19 przyniosła silny wzrost popytu na początku 2020 roku. W tym czasie nie można było jeszcze przewidzieć, jak będzie wyglądał cały rok. Rok rozpoczęliśmy od dwóch dezinwestycji: firmy Safety i węgierskiej. Udało nam się sfinalizować te transakcje tuż przed pandemią Covid-19. Od początku marca pandemia zdominowała perspektywy praktycznie przez cały rok i w pewnym stopniu trwa.

W porównaniu z wieloma innymi firmami, byliśmy w szczęśliwej sytuacji. Kryzys Covid-19 spowodował zupełnie wyjątkowy wzrost popytu, szczególnie na rozwiązania do dezynfekcji. W ciągu zaledwie kilku tygodni przeszliśmy na całodobową produkcję zarówno w Turku, jak i Assens. Rozpoczęliśmy również produkcję środków do dezynfekcji rąk w Hankasalmi. Ponadto skorzystaliśmy z usług partnerów zewnętrznych i stworzyliśmy kilka nowych partnerstw. Wprowadzaliśmy nowe produkty i modyfikowaliśmy istniejące, aby sprostać zapotrzebowaniu nawet w przypadku problemów z dostępnością surowców i materiałów opakowaniowych.

Pomimo tych wszystkich wysiłków nie byliśmy jednak w stanie zaspokoić ogólnego zapotrzebowania rynku. Sytuacja uspokoiła się jesienią, ale wolumeny pozostały wysokie. Jednocześnie niektóre sektory klientów ucierpiały z powodu środków ograniczających, co doprowadziło do negatywnego rozwoju sytuacji w niektórych obszarach rozwiązań.

Finansowo rok był doskonały pod względem sprzedaży i zysków. Sytuacja związana z Covid-19 doprowadziła między innymi do znacznego wzrostu ilości pracy zdalnej. Podróże praktycznie całkowicie zatrzymały się na arenie międzynarodowej od marca ubiegłego roku. Z perspektywy czasu na szczęście umowa CCS została zawarta na początku marca 2019 r., ponieważ pozwoliła nam osiągnąć postęp w procesie integracji poprzez spotkania twarzą w twarz w ciągu roku. Zapewniło to znacznie lepszą podstawę do zdalnego radzenia sobie z trudnościami związanymi z sytuacją pandemiczną.

Praca zdalna doprowadziła również do wyzwań związanych ze zdolnością radzenia sobie z personelem. Nie widzieliśmy jeszcze wszystkich konsekwencji. Grupa robocza Ds. Covid-19 Kiilto została utworzona wiosną 2020 r. i nadal działa. Komunikacja wewnętrzna została dodatkowo ulepszona na wiele sposobów poprzez utworzenie wewnętrznych grup roboczych Covid-19 i przejście z kwartalnych na miesięczne sesje informacyjne. Pośpiech i liczba spotkań wydawały się powodować większy stres dla personelu niż wcześniej, a po lecie po raz pierwszy eksperymentowaliśmy z okresem bez spotkań w środku dnia pracy. Następnie przyjęliśmy tę praktykę na dłuższą metę.

W 2020 r. poczyniliśmy w miarę możliwości postępy zgodnie z naszą strategią. Promowaliśmy i monitorowaliśmy 5 najlepszych projektów priorytetowych w ciągu roku. W Skandynawii plan rozwoju profesjonalnych rozwiązań do czyszczenia i kuchni poważnie ucierpiał z powodu skutków pandemii. Niemniej jednak poczyniliśmy również postępy i położyliśmy podwaliny, które z pewnością zaprocentują w przyszłości. Poprzedni okres strategii zakończył się pod koniec 2020 roku, a w zeszłym roku przeprowadziliśmy szeroko zakrojone prace strategiczne z wykorzystaniem nowego modelu play-to-win. To było dla nas nowe jako proces. Otrzymaliśmy pomoc z zewnątrz przy jej wdrożeniu, szczególnie w zakresie ułatwienia zdalnych warsztatów. Jednocześnie poznaliśmy nowe modele operacyjne i wykorzystanie nowych narzędzi.

W wyniku prac nad strategią mamy nową strategię na lata 2021-2025, zmodyfikowaną wizję i zwycięskie aspiracje. Dokonaliśmy jasnych wyborów dotyczących naszych obszarów zainteresowania i tego, w jaki sposób odniesiemy w nich sukces, a także w kilku obszarach, które aktywnie staramy się przerwać. To jest coś, co do tej pory nie było dla nas łatwe.

Dążenie do wzrostu pozostanie silne również w nowym okresie strategii. Ponadto uczyniliśmy doświadczenie klienta i przywództwo środowiskowe kluczowymi celami kierującymi naszą działalnością. Do 2021 roku zmierzaliśmy naprzód w bardzo niepewnej sytuacji. Skutki kryzysu Covid-19 są nadal wyraźnie widoczne, a popyt w Skandynawii jest silny w porównaniu z początkiem 2020 roku. Jednocześnie perspektywy dla Finlandii, Rosji i krajów bałtyckich są bardzo niepewne. Nasz cel wzrostu na 2021 r. jest silny i zmierzamy w jego kierunku na pełnych obrotach. Zgodnie z tym celem dokonaliśmy już pierwszej w tym roku akwizycji, przejmując Svenska Diskbolaget Ab. Umowa została zawarta 1 lutego 2021 r. Wzmacnia to naszą pozycję w obsłudze klientów segmentu gastronomicznego w Szwecji, jednocześnie zapewniając, że produkcja stałych detergentów do mycia naczyń została przekazana pod naszą kontrolę. Współpracujemy ze sobą od lat, więc jesteśmy w dobrej pozycji, aby wspólnie zwiększać nasz udział w rynku.

Jednocześnie jesteśmy w trakcie przenoszenia produkcji do nowych, większych zakładów w Rosji. Zwiększy to wydajność naszych operacji produkcyjnych w kraju i zapewni przestrzeń do przyszłego wzrostu.

Wiadomości korporacyjne Kiilto 2020