Zrównoważenie społeczne: kluczowe dane

Ankieta pracownicza Kiilto

Ogólny wynik poprawił się na przestrzeni lat, a w 2020 roku był na poziomie Good+, czyli AA+. 80,5% personelu Grupy odpowiedziało na ankietę pracowniczą.

Całkowita liczba i odsetek nowo zatrudnionych pracowników (z wyłączeniem pracowników on-demand i pracowników sezonowych)

Rotacja pracowników (wszyscy, którzy odeszli z firmy w ciągu roku kalendarzowego, z wyłączeniem pracowników on-demand i pracowników sezonowych)