Kestopur PL 250/60
2-składnikowy klej poliuretanowy, nie zawiera rozpuszczalnikai

Kestopur PL 250/60 jest 2-składnikowym klejem poliuretanowym przeznaczonym do klejenia metalu, drewna i materiałów izolacyjnych, jak również kompozytów wzmocnionych włóknem w konstrukcjach składających się z płyt warstwowych, np. dla przemysłu stoczniowego (śr. transportu lądowego oraz budowa statków i promów).

Cechy produktu

  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Mocny, trwały
  • O konsystencji pasty

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Klej Kestopur PL 250/60 tworzy mocną, a mimo to elastyczną spoinę. Ze względu na konsystencję pasty idealnie nadaje się do nakładania szpachlą, pacą na ścianach i sufitach. Stosowany z utwardzaczem Kestopur 200/S. Kleje Kestopur PL są niepalne zgodnie z IMO FTPC, część 5, oraz posiadają certyfikat MED (znak koła sterowego). Klej spełnia wymagania fińskiej normy emisji dla materiałów budowlanych (M1). Odpowiedni do klejenia np. drewna, sklejki, metalu, PCW, styropianu (Styrox®), różnych typów materiałów izolacyjnych i betonu.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur PL 250/60 24 kg/20 l T2309.020
Typ kleju

Poliuretan

Gęstość / ciężar właściwy

Żywica ok. 1,60 kg/dm³, utwardzacz ok. 1,20 kg/dm³

Wytrzymałość na ścinanie

Stal nierdzewna 7 N/mm² (28 d 23°C, wilg. względna 50%)

Wytrzymałość na rozciąganie

7 N/mm² (DIN 53504)

Wydłużenie przy zerwaniu

20% (DIN 53504)

Twardość

Shore D 55

Proporcja mieszania

6 części wagowych żywicy Kestopur PL 250/60 + 1 część wagowa utwardzacza Kestopur 200/S

Lepkość

Żywica ok. 5 mln mPas, Utwardzacz: ok. 200 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Lepkość mieszaniny

ok. 3 mln mPas (BrookField RVT 20°C)

Żywotność

ok. 60 min (120 g, 20°C, wilg. wzgl. 50%)

Czas schnięcia otwartego

maks. 90 min / 20°C

Zużycie

200-800 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

min. 6 h / 20°C

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +10-25°C w pojemniku (1000 l) przez 6 miesięcy, w małych pojemnikach przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Usunąć osadzone tlenki t przez przeszlifowanie, a tłuszcz i inne zabrudzenia przy użyciu środka czyszczącego. Najpierw wymieszać żywicę Kestopur PL 250/60. Następnie dodać utwardzacz, dokładnie mieszając. Nałożyć klej wałkiem, szpachlą lub innym narzędziem do nakładania na jedną lub obie strony materiałów, które mają zostać połączone. Usunąć świeże plamy kleju suchą szmatką i wyczyścić powierzchnie środkiem Kestopur Cleaner 300, 302 lub acetonem. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy klejenie w temperaturze pokojowej. Klejenie w niższych temperaturach jest możliwe (nawet w temperaturach 5–10°C), ale powoduje pogorszenie jakości rozprowadzenia i znaczne spowolnienie procesu utwardzania.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.