Kestopur 200/S jest bezrozpuszczalnikowym składnikiem utwardzającym izocyjanianowym do stosowania z dwuskładnikowymi klejami poliuretanowymi Kestopur.

Cechy produktu

  • Sprawdź właściwy utwardzacz w karcie danych technicznych kleju

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur 200/S jest składnikiem utwardzającym do stosowania z dwuskładnikowymi klejami poliuretanowymi Kestopur. Sprawdź właściwy utwardzacz w karcie danych technicznych kleju.

Wielkość opakowania Kod Produktu
*Kestopur 200/S kovete 2,2 kg/ 3 l T2134.943
*Kestopur 200/S kovete kontti T2134.992
Kestopur 200/S kovete 24kg/20 l T2134.020
Kestopur 200/S kovete 250 kg/200 l T2134.200
Kestopur 200/S kovete 4,8 kg/5 l T2134.962
Kestopur 200/S kovete 700 g/750 ml T2134.935
Kestopur 200/S kovete IBC cont T2134.994
Kestopur 200/S kovete Schütz cont T2134.996
Kestopur 200/S kovete muoviast 3 kg/ 3 l T2134.303
Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1.23±0.03 kg/dm³

Kolory

brązowy

Proporcja mieszania

Patrz karta danych technicznych kleju.

Lepkość

180-240 mPas (Brookfield RVT 2/20, 20°C)

Przechowywanie

Oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowanie w temperaturze +10-25°C przez 12 miesięcy

Sposób użycia

Dodaj utwardzacz Kestopur 200/S do żywicy Kestopur i dobrze wymieszaj. Przestrzegaj dokładnych proporcji mieszania. Zbyt mała lub za duża ilość utwardzacza spowoduje niepełne utwardzanie, które w większości przypadków doprowadzi do utworzenia zbyt miękkiej spoiny. Unikać kontaktu z wilgocią. Może to być przyczyną powstawania gazu i wzrostu lepkości. Zapewnić właściwą wentylację i stosować odpowiednią odzież ochronną.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia