Kestopur 300/150
2-składnikowy klej poliuretanowy, nie zawiera rozpuszczalnikai

Kestopur 300/150 jest 2-składnikowym klejem poliuretanowym przeznaczonym do klejenia metalu, drewna i materiałów izolacyjnych, jak również kompozytów wzmocnionych włóknem w konstrukcjach składających się z płyt warstwowych dla przemysłu transportowego.

Cechy produktu

  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • Mocny i trwały
  • Lekko rozprowadza się za pomocą ręcznego wałka
  • Długi czas roboczy

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur 300/150 jest 2-składnikowym klejem poliuretanowym, który tworzy mocną i elastyczną spoinę. Stosowany z utwardzaczem Kestopur 200/S. Kestopur 300/150 jest odpowiedni do klejenia np. uplastycznionego PCW, PC, EPS, ABS, laminatu wysokociśnieniowego i kompozytu z dodatkiem włókien oraz metali. Przed zastosowaniem na pełną skalę należy wykonać wstępne próby przyczepności. Ze względu na niską lepkość i powolne działanie Kestopur 300/150 jest idealny także do ręcznego nanoszenia.

[green_content]

30 %

Typ kleju

Poliuretan

Gęstość / ciężar właściwy

Żywica ok. 1,60 kg/dm³, utwardzacz ok. 1,20 kg/dm³

Wytrzymałość na ścinanie

Stal nierdzewna 5 N/mm² (28 d 23°C, wilg. względna 50%)

Wytrzymałość na rozciąganie

5 N/mm² (DIN 53504)

Wydłużenie przy zerwaniu

20% (DIN 53504)

Twardość

Shore D 45

Proporcja mieszania

5 części wagowych żywicy Kestopur 300/150 + 1 część wagowa utwardzacza Kestopur 200/S

Lepkość

Żywica: ok. 5000 mPas, utwardzacz: ok. 200 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Kolor mieszaniny

Beżowy

Żywotność

2 h 30 min (20°C, wilg. względna 50%)

Czas schnięcia otwartego

maks. 4 h (23°C, wilg. względna 50%)

Zużycie

150–500 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

min. 7 h / 20°C

Przechowywanie

Szczelnie zamknięte, nieotwierane opakowanie w temperaturze od 10 do 25°C przez 12 miesięcy. W trakcie przechowywania z żywicy wytrąca się przezroczysta lub żółtawa ciecz, dlatego produkt należy starannie wymieszać przed użyciem.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Usunąć osadzone tlenki t przez przeszlifowanie, a tłuszcz i inne zabrudzenia przy użyciu środka czyszczącego. Najpierw starannie wymieszać żywicę Kestopur 300/150. Jeśli produkt jest przechowywany w pojemniku, mieszanie musi być ciągłe. Najlepiej do tego celu użyć mieszadła do pojemnika lub przepływu wstecznego. Dodać utwardzacz Kestopur 200/S do żywicy i dobrze wymieszać. Nałożyć klej przy użyciu odpowiedniego sprzętu na jedną lub obydwie strony materiałów, które mają zostać połączone. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą kawałka suchej szmatki i wyczyścić powierzchnię acetonem lub ksylenem. Utwardzony klej można usunąć tylko za pomocą środków mechanicznych. Zalecamy stosowanie kleju w temperaturze pokojowej. Klejenie można przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy +10°C), ale proces utwardzania będzie wolniejszy, co może mieć wpływ na wynik końcowy.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i praktycznej wiedzy. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków i metod pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie nieutwardzonego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki danego produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.com.

Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 30 %