Kestopur 205/110
2-składnikowy klej poliuretanowy, nie zawiera rozpuszczalnikai

Kestopur 205/110 jest dwuskładnikowym klejem poliuretanowym do klejenia metali, drewna i materiałów izolacyjnych, jak również kompozytów włóknistych w konstrukcjach składających się z płyt warstwowych dla przemysłu transportowego.

Cechy produktu

  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Długi czas otwartego schnięcia
  • Nadaje się do automatycznego nanoszenia

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur 205/110 tworzy mocną i elastyczną spoinę. Nadaje się do automatycznego nanoszenia. Nadaje się do klejenia np. metali, drewna, materiałów izolacyjnych i kompozytów włóknistych. Szczególną cechą kleju jest dobra przyczepność do metalowych powierzchni. Stosowany z utwardzaczem Kestopur 200/S. Klej spełnia wymagania normy emisji M1 dla materiałów budowlanych.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur 205/110 300 kg avok. T3959.300
Kestopur 205/110 kontti T3959.992
[green_content]

30 %

Typ kleju

Poliuretan

Gęstość / ciężar właściwy

Żywica: 1,6 g/cm³, utwardzacz: 1,2 g/cm³

Wytrzymałość na ścinanie

Stal nierdzewna 9 N/mm², aluminium ≥ 5 N/mm² (28 d 23°C, wilg. względna 50%)

Wytrzymałość na rozciąganie

7 N/mm² (DIN 53504)

Wydłużenie przy zerwaniu

25% (DIN 53504)

Twardość

Shore D 50

Proporcja mieszania

5 części wagowych żywicy Kestopur 205/110 + 1 część wagowa utwardzacza Kestopur 200/S

Lepkość

Żywica ok. 15 000 mPas Utwardzacz: ok. 200 mPas (Brookfield, RVT 20°C)

Lepkość mieszaniny

ok. 7000 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Kolor mieszaniny

Beżowy

Żywotność

ok. 110 min (120 g, 20°C, wilg. względna 50%)

Czas schnięcia otwartego

maks. 2 h 30 min (23°C, wilg. względna 50%) 3 h (23°C, wilg. względna 20%)

Zużycie

150–500 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

min. 7 h / 20°C

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 10–25°C w pojemniku (1000 l) przez 6 miesięcy, w małych pojemnikach przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Usunąć kurz, utleniony nalot, zabrudzenia, tłuszcz itp. przy użyciu środka Kiilto Cleaner 303. Właściwie oczyszczoną powierzchnię można przeszlifować i zagruntować w celu zwiększenia przyczepności. Przed przystąpieniem do nakładania kleju delikatnie usunąć pył szlifierski. Wymieszać żywicę Kestopur 205/110 przed użyciem. Dodać utwardzacz Kestopur 200/S do żywicy i wymieszać aż do uzyskania jednolitego koloru. Nałożyć klej na jedną lub obydwie strony materiałów, które mają zostać połączone. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą suchej szmatki i przetrzeć powierzchnie środkiem Kiilto Cleaner 303 lub Kiilto Cleaner 302. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy klejenie w temperaturze pokojowej. Czas otwartego schnięcia kleju zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Klejenie można jednak przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 10°C), ale czas prasowania znacznie się wydłuży, a zdolność rozprowadzania pogorszy się. Wyższa temperatura pozwala na skrócenie czasu prasowania.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 30 %