Kestopur 200/30
2-składnikowy klej poliuretanowy, nie zawiera rozpuszczalnikai

Kestopur 200/30 jest dwuskładnikowym klejem poliuretanowym do klejenia metali, drewna i materiałów izolacyjnych, jak również kompozytów włóknistych w konstrukcjach składających się z płyt warstwowych dla przemysłu transportowego.

Cechy produktu

  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Mocny, wodoodporny
  • Nadaje się do automatycznego nanoszenia

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur 200/30 tworzy mocną i elastyczną spoinę. Nadaje się do nakładania ręcznego i automatycznego. Przeznaczony do produkcji płyt warstwowych. Nadaje się do klejenia np. metali, drewna, materiałów izolacyjnych i kompozytów włóknistych. W przypadku tworzyw sztucznych wykonać badania przydatności przed zastosowaniem na dużą skalę. Stosowany z utwardzaczem Kestopur 200/S.
Klej odpowiada normie emisji M1 dla materiałów stosowanych w budownictwie.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur 200/30 24kg/20 l T1367.020
Kestopur 200/30 300 kg avok. T1367.300
Typ kleju

Klej poliuretanowy

Gęstość / ciężar właściwy

Żywica: ok. 1,6 g/cm³ Utwardzacz: ok. 1,2 g/cm³

Wytrzymałość na ścinanie

Stal nierdzewna 10 N/mm² (28 d 23°C, wilg. względna 50%)

Wytrzymałość na rozciąganie

10 N/mm² (28 d 23°C, wilg. względna 50%)

Wydłużenie przy zerwaniu

35% (28 d 23°C, wilg. względna 50%)

Twardość

Shore D 60

Proporcja mieszania

5 części wagowych żywicy Kestopur 200/30 + 1 część wagowa utwardzacza Kestopur 200/S

Lepkość

Żywica ok. 17 000 mPas, utwardzacz: ok. 200 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Lepkość mieszaniny

ok. 7000 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Kolor mieszaniny

Beżowy

Żywotność

ok. 30 min (120 g, 20°C, wilg. względna 50%)

Czas schnięcia otwartego

maks. 1 h / 23°C, wilg. względna 50%

Zużycie

150-500 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

min. 3 h 30 min / 20°C

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +10-25°C w pojemniku (1000 l) przez 6 miesięcy, w małych pojemnikach przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć utleniony nalot przez przeszlifowanie, a tłuszcz i inne zabrudzenia przy użyciu środka Kiilto Cleaner 303. Właściwie oczyszczoną powierzchnię można przeszlifować i zagruntować w celu zwiększenia przyczepności. Przed przystąpieniem do nakładania kleju delikatnie usunąć pył szlifierski. Wymieszaj żywicę przed użyciem. Dodaj utwardzacz Kestopur 200/S do żywicy i wymieszaj, aż do uzyskania jednolitego koloru. Nałóż klej na jedną lub obydwie strony materiałów, które mają zostać połączone. Usuń świeże plamy kleju za pomocą suchej szmatki i przetrzyj powierzchnie środkiem Kiilto Cleaner 303 lub Kiilto Cleaner 302. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy klejenie w temperaturze pokojowej. Czas otwartego schnięcia kleju zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Klejenie można jednak przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 10°C), ale czas prasowania znacznie się wydłuży, a zdolność rozprowadzania pogorszy się. Wyższa temperatura pozwala na skrócenie czasu prasowania.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia