Kestokol M 05
2-składnikowy epi klej

Kestokol M 05 to dwuskładnikowy klej na bazie emulsji polimerowo-izocyjanianowej.

Cechy produktu

  • Krótki czas prasowania
  • Długa żywotność

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestokol M 05 + utwardzacz M to klej na bazie emulsji polimerowo-izocyjanianowej, którego spoina jest niezwykle odporna na działanie ciepła i wilgoci. Idealny do klejenia drewna i drewna modyfikowanego.

Kestokol M 05 + utwardzacz M stosuje się do klejenia elementów silnie narażonych na działanie zmiennych warunków klimatycznych, klejenia łodzi drewnianych (nie nadaje się do klejenia elementów poniżej poziomu wody) oraz do szczególnych zastosowań w produkcji sklejki laminatów.

Gęstość / ciężar właściwy

1,15 kg/dm³

pH

6,5–8,0

Proporcja mieszania

100:15

Lepkość

9000 mPas (Brookfield RVT +20°C)

Lepkość mieszaniny

15 000 mPas (Brookfield RVT 20°C) bezpośrednio po dodaniu utwardzacza.

Kolor mieszaniny

jasnobeżowy

Żywotność

Żywotność mieszaniny wynosi maks. 50 min (20°C)

Czas schnięcia otwartego

10–15 min (zużycie: 150–220 g/m²)

Zużycie

140–240 g/m²

Czas prasowania

minimum 25 min

Ciśnienie prasowania

0,5–1,0 N/mm²

Min. temp. formowania się filmu klejowego

+5°C

Wilgotność drewna

6–15%

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 6 miesięcy. Po długim przechowywaniu wymieszać przed użyciem.

Sposób użycia

Dodać 15 części wagowych utwardzacza M do 100 części wagowych kleju Kestokol M 05 i dobrze wymieszać. Jeżeli czas żywotności został przekroczony, mieszanina zaczyna się pienić. Nową porcję mieszaniny można dodać do poprzedniej tylko w czasie jej żywotności.

Sprawdzić, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. Równomiernie nałożyć klej na jedną stronę. Połączyć elementy i docisnąć na całej długości łączenia. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, na gorąco lub w prasie o wysokiej częstotliwości. W celu określenia niezbędnego czasu prasowania i zapewnienia wytrzymałości spoiny klejowej należy przeprowadzić stosowne próby przed uruchomieniem pełnowymiarowej produkcji.

Sklejone elementy powinny być odstawione przed dalszą obróbką, aby uzyskać niezbędną wytrzymałość spoiny. Końcowa wytrzymałość i odporność spoiny na wodę jest osiągana po upływie 7 dni.

W sprzyjających warunkach czas prasowania wynosi co najmniej 25 minut przy zastosowaniu odpowiedniej ilości kleju. Jeśli temperatura jest niższa niż 20°C, czas prasowania wynosi co najmniej 30 minut.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i praktycznej wiedzy. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie nieutwardzonego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki danego produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.com.

Znak pochodzenia