Kovete M
Utwardzacz

Hardener M — bezrozpuszczalnikowy składnik utwardzający izocyjanianowy do stosowania z 2-składnikowymi klejami Kestokol EPI.

Cechy produktu

  • Sprawdź właściwy utwardzacz w karcie danych technicznych kleju

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Hardener M — składnik utwardzający do stosowania z 2-składnikowymi klejami Kestokol EPI. Sprawdź właściwy utwardzacz w karcie danych technicznych kleju.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kovete M 1,2 kg/ 1 l T2400.001
Kovete M 250 kg/200 l T2400.200
Kovete M kontti T2400.992
Typ kleju

MDI

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,20 kg/dm³

Kolory

Brązowy

Proporcja mieszania

Patrz karta danych technicznych kleju.

Lepkość

210 mPas (Brookfield, RVT 25°C)

Przechowywanie

W oryginalnie szczelnie zamkniętym opakowaniu w temp. powyżej +1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Instrukcje dotyczące użytkowania utwardzacza M można znaleźć w karcie danych technicznych kleju Kestokol WR.

Na czas używania utwardzacza M należy zakładać ubranie i rękawice ochronne, stosować odpowiednie okulary ochronne. Małe ilości utwardzacza oraz żywicy po zmieszaniu razem i wyschnięciu można przekazywać na składowisko odpadów. Większe ilości należy dostarczać do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy być odpowiedzialni za rezultat końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Sprawdź informacje w karcie charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia