Kestokol 93 AL
2-składnikowy epi klej

Kestokol 93 AL to 2-składnikowy klej na bazie polimerowej emulsji izocyjanianowej do klejania aluminium zagruntowanego latexem i płyt drewnopochodnych w produkcji drzwi zewnętrznych.

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestokol 93 AL + utwardzacz 93 AL jest polimerowo-izocyjanianowym klejem emulsyjnym odznaczającym się dobrą odpornością na wodę i wysokie temperatury.

Kestokol 93 AL + utwardzacz 93 AL to specjalny 2-składnikowy klej do klejenia odpowiednio spreparowanego aluminium do płyt wiórowych, sklejki lub innych materiałów drewnopochodnych.

Klej nie nadaje się do elektrolitycznie anodowanego aluminium.

Proporcja mieszania

100:15 (100 części wagowych Kestokol 93 AL + 15 części wagowych utwardzacza Kestokol 93 AL)

Lepkość

5500 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Lepkość mieszaniny

8500 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Kolor mieszaniny

jasnobeżowy

Żywotność

Żywotność mieszaniny wynosi co najwyżej ok. 60 min (20°C)

Czas schnięcia otwartego

4–8 min (zużycie 130–160 g/m²)

Zużycie

130–160 g/m

Czas prasowania

co najmniej 20 min (20°C)

Min. temp. formowania się filmu klejowego

5°C

Wilgotność drewna

6–15%

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Dodać 15 części wagowych utwardzacza Kestokol 93 AL do 100 części wagowych kleju Kestokol 93 AL i mieszać, aż mieszanina osiągnie jednolity kolor. Jeżeli czas żywotności mieszaniny został przekroczony, mieszanina zaczyna się pienić. Nową porcję mieszaniny można dodać do poprzedniej tylko w czasie jej żywotności.

Powierzchnie klejone powinny być wolne od kurzu, tłuszczu itp. Sprawdzić, czy łączenie dobrze do siebie pasuje. Nałożyć równomierną warstwę kleju po jednej stronie. Ustawić odpowiednio części względem siebie i ścisnąć. W przypadku produkcji seryjnej należy najpierw przeprowadzić testy w celu precyzyjnego wyznaczenia czasów prasowania. Części należy przechowywać przez pewien czas, zanim zostaną poddane dalszej obróbce, aby spoina nabrała niezbędnej siły.

Końcowa wytrzymałość i odporność spoiny na wodę jest osiągana po upływie 7 dni.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia