Sitol 4180
Klej PVAc

Sitol 4180 jest klejem dyspersyjnym na bazie polioctanu winylu (PVAC) dla przemysłu papierniczego i opakowań.

Cechy produktu

  • Odpowiedni do opakowań żywności
  • Nadaje się do takich zastosowań, jak sklejanie boków/uchwytów papierowych torebek

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Sitol 4180 jest klejem dyspersją homopolimerową PVAC przeznaczony do sklejania boków/uchwytów toreb papierowych jak również formowania pudełek tekturowych. Sitol 4180 ma dobre właściwości do nanoszenia wałkami. Wszystkie komponenty kleju odpowiadają wymaganiom określonym w FDA 175.105 jak również (EU) 10/2011 regulacji dotyczącej Instrukcjom dot. materiałów z plastiku.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Sitol 4180 100 kg T1805.100
Sitol 4180 15 kg T1805.015
Sitol 4180 IBC cont T1805.994
Typ kleju

PVAC

Gęstość / ciężar właściwy

1,05 kg/dm³ (20°C)

pH

5

Lepkość

2 000 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Temperatura nakładania

+18…+25°C

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 20°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Urządzenia zmywać wodą, przed zaschnięciem kleju. Zaschniętą warstwę kleju można usunąć ksylenem.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością
Znak pochodzenia