Kiiltomelt V 50
Klej topliwy

Szybkowiążący klej topliwy EVA dla branży opakowań spożywczych. Niska temperatura robocza i doskonała stabilność termiczna eliminują zwęglanie.

Cechy produktu

  • Klej topliwy do opakowań żywności
  • Niska temperatura robocza
  • Szybki

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Klej topliwy Kiiltomelt V 50 do zamykania opakowań z tektury falistej w branży spożywczej. Można go nakładać przy znacznie niższych temperaturach niż inne tradycyjne kleje topliwe, co powoduje skrócenie czasu konserwacji maszyny. Wszystkie komponenty kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105, jak również przepisy (UE) 10/2011 o materiałach z plastiku. Deklaracja zgodności jest dostępna na żądanie.

[green_content]

36%

Kolory

Biały

Temperatura mięknienia

99°C DIN 52011

Lepkość

1200 mPas, 140°C 100 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

Krótki

Temperatura nakładania

120–150°C

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. +40°C, przez 36 miesięcy.

Sposób użycia

Odpowiedni do nakładania z użyciem dyszy i wałka.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością
Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 36%