Kiiltomelt V 291
Klej topliwy

Kiiltomelt V 291 jest klejem topliwym do klejenia materiałów technicznych.

Cechy produktu

  • Niska temperatura nakładania
  • Odpowiedni do uszczelniania obrzeży jednorazowych prześcieradeł

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt V 291 jest stosowany do uszczelniania obrzeży jednorazowych prześcieradeł oraz w maszynach czyszczących klej topliwy. Do uszczelniania obrzeży jednorazowych prześcieradeł

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt V 291 500 kg Bigbag T7225.500
Kolory

biały

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. +40°C, przez 36 miesięcy

Sposób użycia

Temperatura działania 110-140 °C

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych