Kiiltomelt V 160 blue
Klej topliwy

Cechy produktu

- niebieski

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt V 160 jest stosowany w procesie formowania i zamykania opakowań kartonowych i tektury falistej oraz w automatycznych liniach pakujących w przemyśle papierniczym. Można go nakładać przy znacznie niższych temperaturach niż inne tradycyjne kleje topliwe, co powoduje skrócenie czasu konserwacji maszyny. Wszystkie komponenty kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt V 160 sininen 10 kg T7205.010
Kiiltomelt V 160 sininen 500 kg Bigbag T7205.500
[green_content]

32%

Kolory

niebieski

Temperatura mięknienia

103°C (DIN 52011)

Lepkość

1400 mPa, 140°C, 100 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

krótki (130°C)

Temperatura nakładania

120–150°C

Wielkości opakowania

10 kg, 500 kg

Przechowywanie

w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. +40°C, przez 36 miesięcy.

Sposób użycia

Odpowiednie metody nakładania z użyciem dyszy i wałka (walca).

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie nieutwardzonego kleju. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością
Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 32%