Kiiltomelt V 157 blue
Klej topliwy

Kiiltomelt V 157 niebieski jest etylenooctanowinylowym (EVAc) klejem termotopliwym dla przemysłu papierniczego i opakowaniowego.

Cechy produktu

  • Niska temperatura nakładania
  • Odpowiedni do owijania rolek z kartonu

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt V 157 niebieski służy do owijania rolek w automatycznych liniach pakujących używanych w zakładach produkcji papieru i kartonu. W maszynach pakujących klej można nakładać przy znacznie niższych temperaturach niż inne tradycyjne kleje termotopliwe. Kiiltomelt V 157 niebieski skraca czas przeglądów. Wszystkie komponenty kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt V 157 sininen 10 kg T7209.010
[green_content]

27%

Kolory

niebieski

Temperatura mięknienia

92°C (DIN 52011)

Lepkość

1700 mPas, 140°C, 100 s -1

Czas schnięcia otwartego

średnio długi (130°C)

Temperatura nakładania

120–150°C

Wielkości opakowania

10 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. 40°C, przez 36 miesięcy

Sposób użycia

Odpowiednie metody nakładania z użyciem dyszy, krążka i ramienia transferowego.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością
Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 27%