Kiiltomelt S 185
Klej topliwy

Kiiltomelt S 185 jest wypełniającym, etylenooctanowinylowym (EVAc) klejem termotopliwym do oklejania krawędzi.

Cechy produktu

  • Klasa emisji M1
  • Zdatny także do maszyn o mniejszej prędkości posuwu

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt S 185 to klej termotopliwy do oklejania krawędzi, zdatny także do okleiniarek o małej prędkości posuwu. Klei taśmy obrzeżowe z papieru impregnowanego melaminą, taśmy obrzeżowe z PVC i ABS, listwy z PVC/ABS (zagruntowane) taśmy fornirowe oraz listwy z laminatu i litego drewna. Spełnia wymagania normy emisji M1 dla materiałów stosowanych w budownictwie.

Kolory

Beżowy, biały

Temperatura mięknienia

100°C (DIN 52011)

Lepkość

40 000 mPas, 200°C, 3 s -1

Warunki robocze

18–22°C

Temperatura nakładania

165–180°C (wałek aplikatora)

Wielkości opakowania

15 kg

Wilgotność powietrza (wzgl.)

60–70%

Wilgotność drewna

7–10%

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. 40°C, przez 36 miesięcy.

Sposób użycia

Topienie kleju odbywa się w zbiorniku kleju. Minimalna prędkość posuwu maszyny wynosi 10 m/min. Jeśli prędkość posuwu jest mniejsza od zalecanej, należy zwiększyć temperaturę kleju na wałku aplikatora, aby klej nie stygł zbyt szybko. W przypadku dłuższych przerw w pracy należy zmniejszyć temperaturę kleju, aby zapobiec pogorszeniu jego przyczepności i płynności.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia