Kiiltomelt EVO 20
Klej topliwy

Kiiltomelt EVO 20 to poliolefinowy klej topliwy do przemysłu produkcji opakowań.

Cechy produktu

  • Dobra stabilność termiczna
  • Nadaje się do opakowań spożywczych
  • Niższe zużycie kleju
  • Bardzo szybki
  • Bez zapachu, bez koloru

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt EVO 20 to bardzo szybko wiążący, bezbarwny i bezzapachowy klej topliwy do opakowań z papieru, tektury falistej, kartonu i kartonu powlekanego PE np. w branży spożywczej. Mniejsze wymagania w zakresie ilości kleju i konserwacji urządzeń. Klej charakteryzuje się dobrą stabilnością termiczną. Wszystkie składniki kleju są zgodne z pozycjami III, XXV oraz XXXVI rekomendacji BfR w zakresie materiałów mających kontakt z artykułami spożywczymi. Wszystkie składniki kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt EVO 20 10 kg T7201.010
Kolory

biały

Temperatura mięknienia

110°C (DIN 52011)

Lepkość

1100 mPas, 160°C, 100 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

krótki

Temperatura nakładania

Od 150 do 180°C

Wielkości opakowania

10 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. +40°C, przez 36 miesięcy.

Sposób użycia

Odpowiedni do nakładania przy użyciu dyszy, tarczy i ramienia transferowego.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością
Znak pochodzenia