Kiiltomelt 2500
Klej topliwy

Kiiltomelt 2500 to uniwersalny klej topliwy EVAC.

Cechy produktu

  • Dobra przyczepność
  • Nadaje się do etykiet
  • Długi czas otwartego schnięcia

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt 2500 jest stosowany do łączenia bocznego na liniach klejenia książek. Nadaje się także do klejenia etykiet na paletach. Klej jest stosowany do łączenia bocznego na liniach klejenia książek, szczególnie w przypadku maszyn Normbinder.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt 2500 10 kg T7215.010
Kolory

Bezbarwny

Temperatura mięknienia

70°C (DIN 52011)

Lepkość

2500 mPas, 160°C, 100 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

Średnio długi

Temperatura nakładania

160–180°C

Wielkości opakowania

10 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. 40°C, przez 36 miesięcy

Sposób użycia

Odpowiedni do nakładania przy użyciu dyszy, tarczy i ramienia transferowego.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem
Znak pochodzenia