Kiiltomelt 1745
Klej topliwy

Klej topliwy EVAC — Kiiltomelt 1745 — jest przeznaczony do przemysłu opakowań.

Cechy produktu

  • Dobra przyczepność do powlekanej tektury i powlekanego kartonu
  • Wysoka odporność na mróz

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Klej topliwy Kiiltomelt 1745 nadaje się do klejenia różnego typu materiałów, takich jak tapety fizelinowe, powierzchnie PE, folia aluminiowa oraz różne rodzaje papieru i kartonu lakierowanego i powlekanego. Można go także używać do opakowań na mrożonki. Wszystkie składniki kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt 1745 10 kg T7239.010
[green_content]

52%

Kolory

żółtawy

Temperatura mięknienia

70 °C (DIN 52011)

Lepkość

600 mPas, 160°C, 100 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

Średnio długi

Temperatura nakładania

Od 150 do 170°C

Wielkości opakowania

10 kg, 15 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. +40°C, przez 36 miesięcy

Sposób użycia

Odpowiednie metody nakładania z użyciem dyszy, krążka, wałka lub pacy.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu są oparte na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością
Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 52%