Kiiltomelt 1570
Klej topliwy

Klej topliwy EVAC — Kiiltomelt 1570 — jest przeznaczony do przemysłu opakowań.

Cechy produktu

  • Dobra przylepność pod wpływem ciepła
  • Szybki

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt 1570 niebieski to szybkowiążący klej topliwy odpowiedni do klejenia papieru, kartonu i tektury falistej. Klej wyróżnia się dobrą przylepnością pod wpływem ciepła. Wszystkie komponenty kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt 1570 10 kg T7221.010
Kolory

żółtawy

Temperatura mięknienia

110°C (DIN 52011)

Lepkość

1400 mPas, 160°C, 100 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

krótki

Temperatura nakładania

160–180°C

Wielkości opakowania

10 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. +40°C, przez 36 miesięcy

Sposób użycia

Odpowiednie metody nakładania z użyciem dyszy, krążka i ramienia transferowego.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie nieutwardzonego kleju. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością
Znak pochodzenia