Kiiltomelt 1540
Klej topliwy

Kiiltomelt 1540 to klej topliwy EVAC dla przemysłu papierniczego i opakowaniowego.

Cechy produktu

  • Uniwersalny
  • Odpowiedni do opakowań żywności    
  • Dostępny także w kolorze niebieskim

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt 1540 to szybkowiążący klej topliwy przeznaczony do przemysłu opakowań. Nadaje się do sklejania papieru, kartonu i tektury falistej. Wszystkie składniki kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt 1540 10 kg T7213.010
[green_content]

30%

Gęstość / ciężar właściwy

0,99 kg/dm³

Kolory

żółtawy

Temperatura mięknienia

105°C DIN (52011)

Lepkość

1200 mPas, 160°C, 100 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

Krótki

Temperatura nakładania

Od 150 do 180°C

Wielkości opakowania

10 kg

Przechowywanie

W szczelnych, nieotwieranych pojemnikach, w temperaturze maks. 40°C, przez 36 miesięcy

Sposób użycia

Nadaje się do nakładania za pomocą dyszy.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i praktycznej wiedzy. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością
The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem
Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 30%