Kiiltomelt 1519 blue
Klej topliwy

Kiiltomelt 1519 niebieski to klej topliwy na bazie EVAC dla przemysłu papierniczego i opakowaniowego.

Cechy produktu

  • Elastyczny
  • Idealny do cienkiego papieru

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt 1519 niebieski nadaje się do klejenia papieru, tektury i tektury falistej. Podczas pakowania rolek papieru Kiiltomelt 1519 niebieski ogranicza zrywanie arkuszy w początkowym etapie klejenia. Wszystkie składniki kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt 1519 sininen 10 kg T7237.010
Kiiltomelt 1519 sininen 500 kg Bigbag T7237.500
[green_content]

42%

Kolory

niebieski

Temperatura mięknienia

84°C

Lepkość

2000 mPas, 160°C, 100 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

Średnio długi

Temperatura nakładania

Od 150 do 180°C

Wielkości opakowania

10 kg, 500 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. +40°C, przez 36 miesięcy.

Sposób użycia

Odpowiedni do nakładania przy użyciu dyszy, tarczy i ramienia transferowego.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością
Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 42%