Kiiltomelt 1290
Klej topliwy

Kiiltomelt 1290 to klej topliwy EVAC przeznaczony do klejenia fornirów.

Cechy produktu

  • Elastyczny
  • Wysoka lepkość
  • Odpowiedni do pras wierzchnich do forniru
  • Dobra początkowa przyczepność 
  • Dostępny także w kolorze niebieskim
  • Spełnia wymagania normy emisji M1 dla materiałów budowlanych

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt 1290 jest stosowany do klejenia fornirów brzozowych oraz z drzew iglastych. Jest to szybkowiążący klej topliwy o dobrej przyczepności pod wpływem ciepła.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt 1290 10 kg T7303.010
Kolory

żółtawy

Temperatura mięknienia

113°C (DIN 52011)

Lepkość

23 000 mPas, 160°C 10 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

krótki

Temperatura nakładania

150–180°C

Wielkości opakowania

10 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. +40°C, przez 36 miesięcy.

Sposób użycia

Nadaje się do nakładania za pomocą dysz (prasa do forniru)

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia