Kiiltomelt 1285
Klej topliwy

Klej topliwy EVAC — Kiiltomelt 1285 — jest przeznaczony do klejenia fornirów.

Cechy produktu

  • Elastyczny
  •  Dobra początkowa przylepność pod wpływem ciepła
  •  Dostępny także w kolorze niebieskim
  •  Spełnia wymagania normy M1 dla materiałów stosowanych w budownictwie

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt 1285 jest stosowany do klejenia fornirów brzozowych oraz z drzew iglastych. Jest to szybkowiążący klej topliwy o dobrej przylepności pod wpływem ciepła. Spełnia wymagania normy emisji M1 dla materiałów stosowanych w budownictwie.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt 1285 10 kg T7247.010
Kiiltomelt 1285 sininen 10 kg T7248.010
Kolory

żółtawy i niebieski

Temperatura mięknienia

110°C (DIN 52011)

Lepkość

8500 mPas, 160°C 10 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

Krótki

Temperatura nakładania

150–180°C

Wielkości opakowania

10 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. +40°C, przez 36 miesięcy

Sposób użycia

Nadaje się do nakładania za pomocą dysz (prasa do forniru)

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie nieutwardzonego kleju. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia