Kiiltomelt 1210
Klej topliwy

Kiiltomelt 1210 klej EVAC topliwy na gorąco do produkcji filtrów powietrza.

Cechy produktu

  • długi czas otwarty
  • Jasny kolor
  • Bezzapachowy
  • Elastyczny

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt 1210 jest bardzo elastycznym topliwym klejem do produkcji filtrów powietrza. Po schłodzeniu klej nieco się kurczy.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt 1210 10 kg T7258.010
Kolory

Biały

Temperatura mięknienia

108 °C (DIN 52011)

Lepkość

6500 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

długi

Temperatura nakładania

150–180 °C

Sposób użycia

Metody aplikacji: dysze, walec. Klej może się pienić.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia