Kiiltomelt 1205
Klej topliwy

Kiiltomelt 1205 to klej topliwy na bazie EVAC do produkcji worków filtrujących.

Cechy produktu

  • Jasny kolor
  • Bezzapachowy

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt 1205 to biały klej topliwy do zastosowań wymagających jasnego koloru połączenia i bezzapachowego kleju. Używany podczas produkcji tkanin filtrujących i materiałów nietekstylnych.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt 1205 10 kg T7211.010
Kiiltomelt 1205 500kg Bigbag T7211.500
Kolory

Biały

Temperatura mięknienia

99°C (DIN 52011)

Lepkość

3500 mPas, 160°C, 100 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

Średnio długi

Temperatura nakładania

140–170°C

Wielkości opakowania

10 kg, 500 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. 40°C, przez 36 miesięcy

Sposób użycia

Odpowiedni do nakładania przy użyciu dyszy, dyszy szczelinowej i wałka.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia