Kiiltomelt 1201
Klej topliwy

Kiiltomelt 1201 to klej topliwy na bazie EVAC przeznaczony do łączenia harmonijkowego filtrów powietrza.

Cechy produktu

  • Elastyczny
  • Może być spieniony

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Klej topliwy Kiiltomelt 1201 jest stosowany do łączenia harmonijkowego stożkowych filtrów powietrza. Klej charakteryzuje się wysoką lepkością w formie roztopionej i zapewnia bardzo elastyczne wiązanie.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt 1201 500 kg Bigbag T7242.500
[green_content]

18%

Kolory

żółtawy

Temperatura mięknienia

77°C (DIN 52011)

Lepkość

11 000 mPas, 160°C, 100 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

Średnio długi

Temperatura nakładania

Od 150 do 180°C

Wielkości opakowania

10 kg, 500 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. +40°C, przez 36 miesięcy

Sposób użycia

Odpowiedni do nakładania przy użyciu dyszy, tarczy i ramienia transferowego. Klej może być spieniony.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu są oparte na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 18%