Kiilto PU 1000 ECO Primer

Kiilto PU 1000 ECO jest bezrozpuszczalnikowym, jednoskładnikowym poliuretanowym gruntem do podłoży betonowych i mas wyrównujących do stosowania z bezwodnym klejem do parkietów Kiilto. Nadaje się do podłóg z ogrzewaniem.

Cechy produktu

  • szybkoschnący
  • także do blokowania wilgoci resztkowej w podłożach

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto PU 1000 ECO jest bezrozpuszczalnikowym, utwardzanym wilgocią i jednoskładnikowym gruntem do podłoży betonowych i cementowych podkładów podłogowych do poziomowania, do stosowania z bezwodnym klejem do parkietów Kiilto. Może być również stosowany jako bariera dla wilgoci w podłożach
wilgotności resztkowej do 90% RH lub 3,5 CM%. Nadaje się do stosowania z
ogrzewaniem podłogowym.

Wielkość opakowania Kod EAN
Kiilto PU 1000 ECO Primer 5 l 6411513775059
Gęstość / ciężar właściwy

1,2 kg/l

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, w temperaturze wyższej od +1°C, w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku przez okres do 1 roku. Po długim przechowywaniu wymieszać przed użyciem.

Temperatura nakładania

+18 - 25 °C
120-150 g/m².
240 - 300 g/m² do blokowania wilgoci resztkowej z podłoża
do 90 % RH lub 3,5 CM %.

Typ kleju

Utwardzany wilgocią, jednoskładnikowy PU

Wielkości opakowania

5 l (6 kg)

Wilgotność podkładu podłogowego

max 90 % RH (wilg. wzgl.) lub 3,5 CM % przy używaniu jako blokowanie
wilgoci resztkowej z podłoża. W innym wypadku należy
przestrzegać zaleceń Kiilto co do poziomu wilgotności podłoża
przy klejeniu okładzin i parkietów.

Sposób użycia

Podłoże musi być czyste, zwarte, równe i suche. Usunąć skórkę cementową i wszelkie zanieczyszczenia, które mogą osłabić przyczepność. Nakładać KIILTO PU 1000 ECO jako cienką, równą warstwę na powierzchnię przy użyciu pacy odpornej na rozpuszczalniki, wałka malarskiego lub pędzla. Przy zastosowaniu jako bariera przeciw wilgoci nakłada się dwie warstwy nierozcieńczonego gruntu. Parkiet można kleić najwcześniej 2 godziny, a najpóźniej 24 godziny po nałożeniu gruntu (20°C / wilg. względna 50%). Gdy jest sucho, czas utwardzania gruntu się wydłuża. Grunt musi całkowicie wyschnąć przed aplikacją drugiej warstwy lub rozpoczęciem przyklejania parkietu. Podkład może być rozcieńczony 0–20% przy użyciu Kesto Ohenne 7. W celu zwiększenia przyczepności między podkładem a klejem parkietowym świeżą warstwę gruntu można posypywać cząstkami piasku (maks. ok. 1 mm) na świeży grunt. (nie gdy stosowany jako bariera przeciw wilgoci). Narzędzia można czyścić acetonem lub ksylenem.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Ostateczny rezultat jest w dużym stopniu uzależniony od sposobu, w jaki wykonywane są prace. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia