Kiilto Pro WRD 330

Kiilto Pro WRD 330 jest klejem dyspersyjnym do drewna spełniającym wymagania wodoodporności grupy D3 wg normy EN 204.

Cechy produktu

  • 1-składnikowy
  • Przeznaczony do użytku w prasach do klejenia na ciepło i o wysokiej częstotliwości
  • Odpowiedni do klejenia drewna twardego
  • Czas przechowywania 12 miesięcy
  • Zawiera surowce naturalne  

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto Pro WRD 330 jest klejem reaktywnym na bazie dyspersji polioctanowinylowej (PVAc), stosowanym do klejenia elementów drewnianych oraz klejenia drewna twardego w wysokich temperaturach. Kiilto Pro WRD 330 jest klejem spełniającym wymagania wodoodporności grupy D3, do zastosowań w pomieszczeniach, w których klejone połączenia są narażone na częsty kontakt z dużą wilgotnością lub bieżącą wodą albo skroplinami oraz do zastosowań zewnętrznych, w których klejone połączenia nie są narażone na działanie czynników atmosferycznych.

[green_content]

8 %

Typ kleju

PVAc

Gęstość / ciężar właściwy

1,07 kg/l

pH

2,9

Kolory

Biały, przezroczysty po wyschnięciu

Lepkość

8500 mPas (Brookfield, RVT +20°C)

Czas schnięcia otwartego

Patrz instrukcje użytkowania.

Zużycie

120-150 g/m²

Czas prasowania

15 min. (Sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 20°C, wilg. względna 50%)

Ciśnienie prasowania

0,5 N/mm²

Min. temp. formowania się filmu klejowego

+9°C

Wilgotność drewna

6–15%

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu wymieszać przed użyciem.

Sposób użycia

Sprawdzić, czy łączone elementy dokładnie do siebie pasują. Nałożyć warstwę kleju na jedną stronę. Połączyć elementy i docisnąć na całej długości łączenia. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, w prasie do klejenia na gorąco lub w prasie o wysokiej częstotliwości. Spoina osiąga docelową wytrzymałość i odporność na wodę po upływie 7 dni.

Ze względu na kwasowość kleju może dojść do reakcji z niektórymi gatunkami drewna, a w konsekwencji do przebarwienia spoiny. Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem lub rdzą, może także dojść do przebarwień wskutek reakcji z barwnikami zawartymi w drewnie.

Zależność czasu otwartego schnięcia kleju od jego zużycia jest następująca (sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 23°C, wilg. względna 50%):

p>

Zużycie (g/m²) Czas otwartego schnięcia (minuty)
 120 4
 150 10

 

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu są oparte na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.