Kiilto Pro WRD 300

Kiilto Pro WRD 300 jest klejem dyspersyjnym do drewna spełniającym wymagania wodoodporności grupy D3 wg normy EN 204.

Cechy produktu

  • 1-składnikowy
  • Czas przechowywania 12 miesięcy
  • Pokrywanie folią płyt wytwarzanych na bazie drewna
  • Zawiera surowce naturalne  

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto Pro WRD 300 jest klejem reaktywnym na bazie dyspersji polioctanowinylowej (PVAc), stosowanym do klejenia drewna litego, produkcji parkietu, klejenia mebli łazienkowych, klejenia laminatów oraz do pokrywania folią płyt wytwarzanych na bazie drewna. Kiilto Pro WRD 300 jest klejem spełniającym wymagania wodoodporności grupy D3, do zastosowań w pomieszczeniach, w których klejone połączenia są narażone na częsty kontakt z dużą wilgotnością lub bieżącą wodą albo skroplinami oraz do zastosowań zewnętrznych, w których klejone połączenia nie są narażone na działanie czynników atmosferycznych.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiilto Pro WRD 300 IBC cont T1459.994
[green_content]

8 %

Typ kleju

PVAc

Gęstość / ciężar właściwy

1,05 kg/l

pH

2,7

Kolory

Biały, przezroczysty po wyschnięciu

Lepkość

8000 mPas (Brookfield, RVT +20°C)

Czas schnięcia otwartego

Patrz instrukcje użytkowania.

Zużycie

120-150 g/m² (drewno lite)
80-100 g/m² (foliowanie)

Czas prasowania

20 min. (Sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 20°C, wilg. względna 65%)

Min. temp. formowania się filmu klejowego

+3°C

Wilgotność drewna

6–15%

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu wymieszać przed użyciem.

Sposób użycia

Sprawdzić, czy łączone elementy dokładnie do siebie pasują. Nałożyć warstwę kleju na jedną stronę. Połączyć elementy i docisnąć na całej długości łączenia. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, w prasie do klejenia na gorąco lub w prasie o wysokiej częstotliwości. Spoina osiąga docelową wytrzymałość i odporność na wodę po upływie 7 dni.

Ze względu na kwasowość kleju może dojść do reakcji z niektórymi gatunkami drewna, a w konsekwencji do przebarwienia spoiny. Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem lub rdzą, może także dojść do przebarwień wskutek reakcji z barwnikami zawartymi w drewnie.

Zależność czasu otwartego schnięcia kleju od jego zużycia jest następująca (sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 23°C, wilg. względna 50%):

 Zużycie (g/m²) Czas schnięcia otwartego (minuty)
 80 4
 100 5
 120 6
 150 10

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu są oparte na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
EN 204 D3 norma  wodoodporności
WATT 91 EN 14257 norma odporności termicznej
Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 8 %