Kiilto Pro Silicone E
Silikon sanitarny

Kiilto PRO SILICONE – Silikon na bazie kwasu octowego, ze środkiem przeciwko pleśniom, do uszczelniania dylatacji, płytek ceramicznych, połączeń ściana-podłoga i połączeń między różnymi materiałami, a także przepustów rur w mokrych pomieszczeniach. Do użytku we wnętrzach i na zewnątrz.

Cechy produktu

· na bazie kwasu octowego,

· doskonała odporność na związki chemiczne,

· zawiera środek grzybobójczy

· do pomieszczeń mokrych, spoin elastycznych, uszczelnień,

·  spoina 5 x 5 mm, ok. 12 m/kartusz

· czas skórkowania 5-20 min,

· pomieszczenie uszczelnione silikonem Kiilto Pro może być używane po 24 h

· do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto Pro Silicone E jest 1-skł. silikonem sanitarnym. Jest zgodny z
wymaganiami normy EN 15651-3:2012. Nie stosować do akwariów
i kamienia naturalnego, np. marmuru. Do mocowania luster i sedesów
rekomendujemy produkt Kiilto Masa.

Wielkość opakowania Kod EAN
310 ml 6411513540312
Czas powstawania błony

5–15 min (20°C, wilg. względna 50%)

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,2 kg/dm

Kolory

Czysta biel

Pokrycie

Spoina 5 × 5 mm, około 12 m / wkład

Przechowywanie

Przechowywanie w suchym i chłodnym miejscu (poniżej +25°C) w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku. Najlepiej zużyć do dnia: patrz na wkładzie.

Temperatura nakładania

-40–+120°C

Twardość

Shore A w przybliżeniu 20

Typ kleju

Polimer silikonowy utwardzany wilgocią

Utwardzanie przez

ok. 2 mm w 24 h i około 10 mm w tydzień.

Warunki robocze

Zalecenie: optymalna temperatura powietrza w pomieszczeniu, uszczelniacza i fugi wynosi +18–20°C, dozwolony jest jednak zakres +5–40°C.

Sposób użycia

Spajana powierzchnia musi być sucha oraz wolna od pyłu i tłuszczu. Odkręć zakrętkę z końcówki do wytłaczania. Rozetnij stożek na przednim końcu wkładu. Wkręć końcówkę do wytłaczania na miejsce i przytnij ją na wymaganą wielkość. Wtłocz silikon w fugę i natychmiast go wygładź pacą lub czubkiem palca zwilżonym czystą wodą. Pozostaw końcówkę do wytłaczania na miejscu i po użyciu zamknij wkład, zakręcając starannie zakrętkę. Po obu stronach fugi warto przykleić np. taśmę maskującą, aby czyszczenie było łatwiejsze. Pamiętaj, aby zedrzeć taśmę od razu po aplikacji.

Podczas odnawiania fug silikonowych stary silikon musi zostać usunięty. Ewentualne plamy pleśni można usuwać np. preparatem Kiilto Kodin Klorite zgodnie z instrukcjami.

Informacje dodatkowe

Czas naskórkowania i wulkanizacja silnie zależą od warunków stosowania, takich jak temperatura powietrza, temperatura silikonu i fugi, materiał podłoża i wilgotność powietrza, a także ilość nałożonego silikonu.

Niektóre farby, detergenty i rozpuszczalniki zawierają środki chemiczne, które mogą odbarwiać silikon, zarówno w bezpośredniej styczności z nim, jak i gdy unoszą się w powietrzu. Podobne składniki są uwalniane również przez niektóre rodzaje drewna. Niektóre tworzywa sztuczne i gumy zawierają plastyfikatory, które mogą wchodzić w reakcję z silikonem. W razie potrzeby zalecamy przeprowadzenie wstępnych prób przed użyciem.

Trwałość fugi silikonowej jest ograniczona. Zależy ona od intensywności wykorzystania pomieszczenia, czyszczenia i wentylacji. Stan fug w pomieszczeniach mokrych należy regularnie kontrolować. Ponadto fugi muszą być wymieniane na nowe raz na co najmniej 5 lat.

Kiilto Pro Silicone E dobrze przylega do różnych materiałów (płytki ceramiczne, szkło, materiały meblowe). Mimo to wskazane jest wykonanie wcześniej prób przyczepności. Do przezroczystych tworzyw sztucznych (PC, PMMA) zalecamy bezbarwny silikon.

Uszczelniając fugi w jednym miejscu, należy uważać, aby wszystkie wkłady z silikonem miały ten sam numer partii.

Kolory silikonu zostały stonowane w neutralnym świetle. Ponieważ światło różni się zależnie od jego źródła, kolory silikonu mogą lekko się zmieniać zależnie od oświetlenia pokoju.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Ostateczny rezultat jest w dużym stopniu uzależniony od sposobu, w jaki wykonywane są prace. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak CE