Kiilto Pro Airseal Flex

Uszczelnianie powietrza. Elastyczny i wzmocniony włóknami uszczelniacz zapobiegający przedostawaniu się powietrza do konstrukcji. Nadaje się do uszczelniania spoin okiennych i drzwiowych, ścian i podłóg, a także przejść rur wewnątrz w pomieszczeniach suchych. Doskonała przyczepność do większości materiałów.

Do pobrania

Konsystencja

Pasta wzmacniana włóknami

Kolory

Ciemny szary.

Wydłużenie przy zerwaniu

200 %

Siła wiązania

Podłoże:
Beton:>2,0 MPa
Drewno: >0,5 MPa
Stal nierdzewna:>0,5 MPa
Kiilto Kestonit OPTIO (podkład podłogowy):.1,5 MPa
Kiilto XF:0,5 MPa
Typowa farba na bazie wody:.0,5 MPa
Kiilto PU1000 Eco:>1,5 MPa
Czerwona cegła,płyta spilśniona, sklejka, płyta gipsowa. Adhezja przewyższa wytrzymałość podłoża.

Szybkość utwardzania

4–24 h w zależności od warunków i grubości warstwy

Temperatura nakładania

+15–25 °C

Wielkości opakowania

4,5 kg

Mrozoodporność

Zamarza

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

+1 …+50 °C

Pokrycie

1.1 kg/m²

Naprawa pęknięć

2mm
(z taśmą Kiilto reinforcement tape 6 mm)

Grubość warstwy

ok. 0,5 mm wyschnięta
ok. 1 mm na mokro przed wyschnięciem

Przechowywanie

Przechowywanie w temperaturze powyżej 1 °C w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku przez maks. 1 rok.

Sposób użycia

Wymieszać produkt przed użyciem. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia mogące osłabić przyczepność, takie jak luźne cząstki, stojąca woda, kurz, brud i osady soli. Ubytki i pęknięcia większe niż 3 mm należy wcześniej wypełnić. Wstępne wypełnienie można wykonać na przykład pianką poliuretanową, jastrychem, uszczelniaczem lub innym niekurczliwym materiałem nieorganicznym. Nadmiar pianki poliuretanowej należy odciąć przed nałożeniem produktu uszczelniającego. Aplikuj produkt co najmniej dwukrotnie w równą warstwą. Drugą warstwę można nakładać, gdy pierwsza warstwa wyschnie. Kolor produktu zmienia się po wyschnięciu nałożonej warstwy.

W razie potrzeby Kiilto Pro Airseal Flex można stosować z taśmą wzmacniającą Kiilto. Taśmę stosuje się w przypadku wystąpienia znacznego ruchu w konstrukcjach lub połączeniach.

W razie potrzeby porowate podłoża można zagruntować rozcieńczonym (1:1) podkładem Kiilto Fibergum Primer przed nałożeniem Kiilto Pro Airseal Flex. Film można zweryfikować za pomocą miernika grubości mokrego filmu. Narzędzie: pędzel z włosia syntetycznego. Narzędzia można czyścić wodą. Produkt wymaga powlekania. Produkt można malować lub wypoziomować.

Odporność mechaniczna i odporność na promieniowanie UV produktu niepowlekanego jest ograniczona.

Jeżeli produkt będzie miał kontakt z innymi materiałami, np. taśmą, przyczepność należy sprawdzić indywidualnie dla każdego przypadku.
Uwaga: Nie używać do odcinania wilgotności kapilarnej.

Taśma butylowa Kiilto może być wykorzystana do wykonania mostka adhezyjnego dla materiałów o słabej przyczepności (np. PP, PE).

Kiilto Pro Airseal Flex ma doskonałą przyczepność do płyt wiórowych, sklejki, cegły, betonu, stali nierdzewnej, jastrychów i typowych wodnych farb ściennych do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i praktycznej wiedzy. Dane techniczne dotyczą pracy w warunkach znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków i metod pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, Tym samym nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Aby prawidłowo korzystać z produktu, należy zapoznać się z broszurą produktu, instrukcją postępowania i kartą charakterystyki dostępną pod adresem www.kiilto.pl

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia