Kiilto HS jest jednoskładnikową, elastyczną masą uszczelniająco-klejącą na bazie modyfikowanych polimerów silanowych stosowaną do metali, włókna szklanego i różnego rodzaju tworzyw sztucznych w przemyśle stoczniowym, budowy łodzi i transportu.

Cechy produktu

  • Bardzo szybkowiążący
  • Nie zawiera izocyjanianów lub rozpuszczalników
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na warunki atmosferyczne oraz promienie UV
  • Można malować

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Jednoskładnikowa masa uszczelniająco-klejąca Kiilto HS oparta na nowej technologii polimerów jest szybkowiążąca i elastyczna. Nadaje się do klejenia i uszczelniania różnych materiałów w wymagających połączeniach strukturalnych, które wymagają szybkiego utwardzania. Produkt ma doskonałą przyczepność do powierzchni mineralnych, betonu, większości metali, drewna, szkła oraz powierzchni glazurowanych, epoksydowych i poliestrowych. Zawsze, gdy stosowane są tworzywa sztuczne oraz guma należy przeprowadzić testy próbne. Doskonała przyczepność do większości materiałów, w większości nie wymagają przygotowania powierzchni. Elastyczny, ale zarazem tworzy mocne wiązanie. Nie zawiera izocyjanianów, PVC lub rozpuszczalników. Prawie bezzapachowy. Dobra odporność na działanie środków chemicznych (słabe roztwory). Doskonała odporność na warunki atmosferyczne oraz promienie UV. Prawie niekurczliwy. Dobrze pokrywa się większością farb (zawsze należy przeprowadzić testy próbne).

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiilto HS musta 600 ml T2447.933
Kiilto HS valkoinen 286 kg/200 l T2446.200
Kiilto HS valkoinen 600 ml T2446.933
Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,55 kg/dm³

Kolory

Biały, czarny

Wytrzymałość na ścinanie

- SS/SS 3,5 N/mm²

Wytrzymałość na rozciąganie

2,3 N/mm² (DIN 53504)

Wydłużenie przy zerwaniu

160% (DIN 53504)

Twardość

Shore A 60

Lepkość

3 mln mPas (BrookField H-Path T-F/2.5 +20°C)

Czas powstawania błony

5 min (23 °C/wilg. względna 50%)

Utwardzanie przez

3 mm/d, około 10 mm/7 d (23°C/wilg. względna 50%)

Temperatura nakładania

od 1 do 40°C

Wielkości opakowania

Kiełbasa 600 ml (biała), kiełbasa 600 ml (czarna)

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

od -40 do +90°C

Przechowywanie

Szczelnie zamknięte, nieotwierane opakowanie w temperaturze od 10 do 25°C przez 18 miesięcy.

Sposób użycia

Uszczelniane/klejone powierzchnie należy dokładnie oczyścić przed nałożeniem kleju. Odetnij końcówkę kartusza i przymocuj dyszę. Odetnij i ukształtuj końcówkę dyszy, aby zapewnić odpowiednią szerokość i kształt spoiny. Nałożyć masę za pomocą pistoletu ręcznego lub pneumatycznego i rozprowadzić szpachlą, jeśli to konieczne. Gdy klejone są większe powierzchnie lub występują suche warunki, sugerujemy zwilżenie rozpyloną wodą (ok. 5–10 g/m2). Zamykaj dokładnie opakowanie po każdym użyciu. Świeży klej może być usunięty za pomocą ksylenu lub acetonu. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.