Cechy produktu

  • środek czyszczący do  urządzeń i narzędzi do klejów 1 składnikowych
  • oraz dysz

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Do czyszczenia dysz i innych części urządzeń i narzędzi do klejów PUR. (także do czyszczenia plam i pozostałości klejów.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiilto Cleaner 307 5 l T2326.005
Konsystencja

Płyn o niskiej lepkości

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 0,96 kg/dm3

Kolory

Bezbarwny płyn

Warunki robocze

Punkt wrzenia 241 st. C
Punkt Zapłonu 108 st. C

Przechowywanie

W nieotwieranym pojemniku powyżej + 1 st.C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu zamieszać przed użyciem.

Sposób użycia

Używać bez rozcieńczania. Pozostawić na dłużej - jeśli trzeba. Części można czyścić przez zanurzanie. UWAGA: uszczelki które mogą być poddawane kontaktowi z rozpuszczalnikiem to: guma EPDM lub PTFE (np. Teflon) Inne materiały uszczelniające mogą się po pewnym czasie osłabić lub wyblaknąć.
Prtodukt nie może być wprowadzany do kanalizacji, musi być przekazany do utylizacji jako produkt niebezpieczny.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie technicznej bazują na własnych doświadczeniach i wiedzy praktycznej. Wartości techniczne zostały zmierzone w standardowych warunkach. Odstępstwa lokalnych warunków
od nich, a także metod pracy mają wpływ na funkcjonalność produktu. Sposób wykonania pracy ma także znaczący wpływ na rezultat końcowy. Kiilto OY ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że jakość produktu jest zgodna z naszymi standardami jakości. Ponieważ lokalne warunki i metody pracy są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności za rezultat końcowy. Użytkownik musi upewnić się czy produkt jest odpowiedni do celu zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu świeżego produktu ze skórą. Nosić rękawice ochronne/ubranie ochronne/ochronę oczu i twarzy. Zapoznać się z kartą
charakterystyki substancji niebezpiecznej. Można zapoznać się z dodatkowymi informacjami odnoście utylizacji produktu i opakowania na www.kiilto.pl lub kiilto.com.

Znak pochodzenia