Zastosowanie

Kestopur PL 100/20 jest jednoskładnikowym klejem poliuretanowym, szybkoutwardzalnym i niepalnym. Podczas utwardzania spienia się. Kleje Kestopur PL są niepalne zgodnie z IMO FTPC (Rezolucja IMO MSC.61(67), część 5), oraz posiadają certyfikat MED (znak okrągły Koło sterowe). Kestopur PL 100/20 jest stosowany do klejenia drewna, stali, aluminium, różnych materiałów izolacyjnych i tworzyw sztucznych. Zachowuje elastyczność również w niskich temperaturach.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur PL 100/20 15 kg/ 10 l T1158.010
Kestopur PL 100/20 300 kg/200 l T1158.200
Kestopur PL 100/20 Schütz cont T1158.996
Gęstość / ciężar właściwy

Ok. 1,50 kg/dm³

Kolory

jasny

Wytrzymałość na ścinanie

- SS–SS 5 N/mm²
- blacha epoksydowana 12 N/mm²
- buk posp. / buk posp. 8,8 N/mm²
- EN 204–D4 rezultat 5,0-6,0 N/mm

Lepkość

9 000 mPas (Brookfield, RVT 20°C)

Czas schnięcia otwartego

maks. 30 min

Zużycie

200-400 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

6 h / 20°C (z rozpyleniem wody 20-30 g/m²)

Przechowywanie

Szczelnie zamknięte opakowanie w temperaturze +10-25°C przez 6 miesięcy. Uwaga! Podczas letnich miesięcy, gdy temperatury są wyższe i wilgotność wyższa, okres przechowywania może być znacząco krótszy (nawet 3 miesiące). Maks. Temperatura przechowywania +30°C.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. W zależności od przypadku usunąć utleniony nalot, tłuszcz i inne zanieczyszczenia przy pomocy rozpuszczalnika lub przez przeszlifowanie. Nanieść warstwę kleju o jednakowej grubości jednostronnie. Rozpylenie wody na powierzchni kleju skraca czas prasowania. Usuń świeży klej za pomocą kawałka tkaniny i wyczyść powierzchnię acetonem lub ksylenem. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy stosowanie kleju w temperaturze pokojowej. Klejenie można jednak przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy +5-10°C), ale wówczas czas utwardzania znacznie się wydłuży.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.