Kestopur PL 100/10
1-skladnikowy klej poliuretanowy

Kestopur PL 100/10 jest jednoskładnikowym klejem poliuretanowym do klejeni metali i materiałów izolacyjnych stosowanych w konstrukcjach z płyt warstwowych w branży transportowej.

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur PL 100/10 jest jednoskładnikowym klejem poliuretanowym, szybkoutwardzalnym wilgocią i niepalnym. Podczas utwardzania spienia się. Kleje Kestopur PL są niepalne zgodnie z IMO FTPC (Rezolucja IMO MSC.61(67), część 5), oraz posiadają certyfikat MED (znak koła sterowego). Kestopur PL 100/10 jest stosowany do klejenia np. drewna, stali, aluminium, różnych materiałów izolacyjnych i tworzyw sztucznych. Zachowuje elastyczność również w niskich temperaturach.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur PL 100/10 Schütz cont T1161.996
Gęstość / ciężar właściwy

Ok. 1,50 kg/dm³

Kolory

jasny

Wytrzymałość na ścinanie

– Stal nierdzewna/stal nierdzewna 5 N/mm²
– blacha pomalowana farbą epoksydową 12 N/mm²

Lepkość

9000 mPas (Brookfield, RVT 20°C)

Czas schnięcia otwartego

maks. 15 min

Zużycie

200–400 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

3 h / 20°C (z rozpyleniem wody 20–30 g/m²)

Wielkości opakowania

Beczka 200 l, stalowy pojemnik 1000 l

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 10–25°C przez 3 miesięcy. Uwaga! Podczas letnich miesięcy, gdy temperatury są wyższe i wilgotność wyższa, okres przechowywania może być znacząco krótszy (nawet nie dłuższy niż 1/1,5 miesięcy). Maks. Temperatura przechowywania +30°C.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. W zależności od przypadku usunąć utleniony nalot, tłuszcz i inne zanieczyszczenia za pomocą rozpuszczalnika lub przez przeszlifowanie. Nanieść warstwę kleju o jednakowej grubości jednostronnie. Rozpylenie wody na powierzchni kleju skraca czas prasowania. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą kawałka tkaniny i wyczyścić powierzchnię acetonem lub ksylenem. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy stosowanie kleju w temperaturze pokojowej. Klejenie można jednak przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 5–10°C), ale wówczas czas utwardzania znacznie się wydłuży.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.