Zastosowanie

Kestopur 20 jest zmodyfikowanym, bezrozpuszczalnikowym składnikiem utwardzającym izocyjanianowym do stosowania z dwuskładnikowymi klejami i żywicami poliuretanowymi Kestopur do odlewów zakończeń filtrów. Kestopur 20 sprawia, że spoina klejowa lub z żywicy do odlewów zakończeń filtrów jest bardzo elastyczna i wykazuje wysoką wytrzymałość na rozerwanie.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur 20 kovete 24kg/20 l T3632.020
Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,20 kg/dm³

Kolory

brązowy

Proporcja mieszania

Patrz karta danych technicznych żywicy.

Lepkość

150 mPas (Brookfield RVT, 2/20, 20°C)

Przechowywanie

Szczelnie zamknięte opakowanie w temperaturze +10-25°C przez 12 miesięcy Wymieszać przed użyciem.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie lub odlewane elementy muszą być czyste i suche. Należy usunąć utleniony nalot, tłuszcz i inne zabrudzenia przy użyciu np. środka Kiilto Cleaner 303, acetonu lub przez przeszlifowanie, w razie potrzeby. Dodaj utwardzacz Kestopur 20 do żywicy Kestopur i dobrze wymieszaj. Przestrzegaj dokładnych proporcji mieszania — zbyt mała lub za duża ilość utwardzacza spowoduje niepełne utwardzanie, które w większości przypadków doprowadzi do utworzenia zbyt miękkiej spoiny. Chronić produkt przed wilgocią w powietrzu, która przyczynia się do powstania pęcherzyków i wzrostu lepkości. Zapewnić właściwą wentylację i stosować odpowiednią odzież ochronną. Zalecamy przeprowadzenie odlewania lub klejenia w temperaturze pokojowej. Klejenie można jednak przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy +5-10°C), wówczas czas utwardzania znacznie się wydłuży, a dopuszczalny okres magazynowania będzie krótszy.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia