Zastosowanie

Kestopress 3750 jest reaktywnym, polioctanowinylowym (PVAc) klejem dyspersyjnym do fornirowania i laminowania. Znakomicie nadaje się także do przyklejania litego drewna i parkietu. Kestopress 3750 jest klejem spełniającym wymagania wodoodporności grupy D3, do zastosowań w pomieszczeniach, w których klejone połączenia są narażone na częsty kontakt z wysoką wilgotnością lub bieżącą wodą albo skroplinami oraz do zastosowań zewnętrznych, w których klejone połączenia nie są narażone na działanie czynników atmosferycznych.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopress 3750 IBC cont T3181.994
Kestopress 3750 kontti T3181.992
pH

3,0

Kolory

Biały, przezroczysty po wyschnięciu

Lepkość

6000 mPas (Brookfield, RVT 20°C)

Czas schnięcia otwartego

Patrz instrukcje użytkowania.

Zużycie

120–150 g/m²

Czas prasowania

14 min (Sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 23°C, wilg. względna 50%)

Min. temp. formowania się filmu klejowego

4°C

Wilgotność drewna

6–15%

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 6 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać. Lepkość produktu będzie powoli się zwiększać w okresie przechowywania, więc podczas mieszania można dodać niewielką ilość wody (do 3%) w celu ułatwienia korzystaniu z produktu.

Sposób użycia

Sprawdzić, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. Nałożyć warstwę kleju na jedną stronę. Połączyć elementy i docisnąć na całej długości łączenia. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, w prasie do klejenia na gorąco lub w prasie o wysokiej częstotliwości. Końcowa wytrzymałość i odporność spoiny na wodę jest osiągana po upływie 7 dni.

Ze względu na kwasowość kleju może dojść do reakcji z niektórymi gatunkami drewna, a w konsekwencji do przebarwienia spoiny. Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem lub rdzą, wskutek reakcji z barwnikami zawartymi w drewnie może także dojść do przebarwień.

Zależność czasu otwartego schnięcia kleju od jego zużycia jest następująca (sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 23°C, wilg. względna 50%):

 

  Zużycie (g/m²) Czas otwartego schnięcia (minuty)
 120 4
 150 8

 

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.