Kestokol PT-14
Klej do kołczarki

Kestokol PT-14 jest klejem PVAC do kołczarek.

Cechy produktu

  • 1-składnikowy
  • Niska lepkość
  • Czas przechowywania 12 miesięcy

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestokol PT 14 jest klejem o niskiej lepkości na bazie dyspersji polioctanowinylowej (PVAc) przeznaczonym do kołczarek stosowanych w branży stolarskiej. Kestokol PT-14 jest klejem spełniającym wymagania wodoodporności grupy D2, stosowanym w pomieszczeniach do klejenia połączeń przy krótkotrwałym kontakcie z wodą i wilgocią.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestokol PT-14 15 kg T1440.015
Gęstość / ciężar właściwy

1,06 kg/dm3

pH

5,5-7,0

Kolory

Biały, przezroczysty po wyschnięciu

Lepkość

550 mPas (Brookfield, RVT 20 °C)

Warunki robocze

Zakres ciśnienia roboczego 2-6 bar

Min. temp. formowania się filmu klejowego

+7 °C

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Jeśli to możliwe, zawartość kontenera należy przelać do zbiornika ciśnieniowego za jednym razem. Należy dokładnie zamknąć połowicznie opróżniony kontener, aby zapobiec tworzeniu się dodatkowych warstw. Po przerwach w pracy należy umyć głowicę dyszy, aby zaschnięty klej nie kierował strumienia kleju w złą stronę i nie pogorszył efektu klejenia.

Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem bądź rdzą, wskutek reakcji z barwnikami zawartymi w drewnie może dojść do przebarwień.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy być odpowiedzialni za rezultat końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Sprawdź informacje w karcie charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
EN 204 D2 norma  wodoodporności
The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem
Znak pochodzenia