Kestokol 200
Klej PVAc

Kestokol 200 jest klejem dyspersyjnym do drewna spełniającym wymagania wodoodporności grupy D2 wg normy EN 204.

Cechy produktu

  • 1-składnikowy
  • Czas przechowywania 12 miesięcy
  • Uniwersalny klej

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestokol 200 jest uniwersalnym, polioctanowinylowym (PVAc) klejem dyspersyjnym dla przemysłu drzewnego. Kestokol 200 nadaje się do klejenia desek, laminatów, obrzeży i forniru, a także klejenia montażowego. Kestokol 200 jest klejem spełniającym wymagania wodoodporności grupy D2, stosowanym w pomieszczeniach do klejenia połączeń przy krótkotrwałym kontakcie z wodą lub wilgocią.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestokol 200 15 kg T1050.015
Kestokol 200 IBC cont T1050.994
Kestokol 200 Schütz cont T1050.996
Kestokol 200 kontti T1050.992
pH

5,5–7,0

Kolory

Biały, przezroczysty po wyschnięciu

Lepkość

14 000 mPas (Brookfield, RVT 20°C)

Czas schnięcia otwartego

8–10 min

Zużycie

120–180 g/m²

Czas prasowania

7–10 min (20°C)

Min. temp. formowania się filmu klejowego

4°C

Wilgotność drewna

6–15%

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Sprawdzić, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. Nałożyć warstwę kleju na jedną stronę. Połączyć elementy i docisnąć na całej długości łączenia. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, w prasie do klejenia na gorąco lub w prasie o wysokiej częstotliwości. Końcowa wytrzymałość spoiny jest osiągana po upływie 7 dni.

Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem lub rdzą, wskutek reakcji z barwnikami zawartymi w drewnie może dojść do przebarwień.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
EN 204 D2 norma  wodoodporności
Znak pochodzenia