Odpowiedź klienta na ankietę …to sadzonka drzewa

W tym roku Kiilto przekaże sadzonkę drzewa za każdą odpowiedź na ankietę wśród klientów, w ramach programu sadzenia Seedling Action Międzynarodowej Organizacji Młodzieży 4H.

Celem programu  jest zatrudnienie młodych ludzi i zwiększenie tzw. pochłaniaczy dwutlenku węgla poprzez sadzenie drzew na obszarach Finlandii, które od dziesięcioleci nie były aktywne w leśnictwie lub rolnictwie. Współpraca Kiilto z programem rozpoczęła się już w 2019 r., a w tym roku klienci również będą mogli uczestniczyć w inicjatywie kompensacji emisji dwutlenku węgla. Odpowiedź na ankietę klientów Kiilto jest konkretnym działaniem mającym na celu złagodzenie zmian klimatycznych.

W odpowiedzi na pytanie jest …ziarno wzrostu

Oprócz przekazanych sadzonek drzew otrzymujemy informacje zwrotne od klientów Kiilto. Umożliwiają one rozwój na wiele różnych sposobów: współpraca i interakcja z klientami zostaną wzmocnione, a działania mogą być bardziej zorientowane na klienta. Informacje zwrotne są pożądane zwłaszcza po doświadczeniach we współpracy, takich jak testy produktów, szkolenia lub spotkania z przedstawicielami Kiilto. Ankieta dla klientów jest wysyłana bezpośrednio do klientów po tych konkretnie określonych spotkaniach.

Część naszej obietnicy dla środowiska

Obietnica Kiilto dla środowiska składa się z czterech obszarów, z których jeden to Zielona Energia. Celem dla zielonej energii jest neutralne Kiilto pod względem emisji dwutlenku węgla do 2028 r. Pozostałe emisje są kompensowane przez projekty, które pochłaniają dwutlenk węgla, takie jak Akcja Seedling, czyli sadzenie drzew.