Odpowiedzialne opakowania i gospodarka o obiegu zamkniętym a wpływ na środowisko

W czasach, gdy wpływ naszych codziennych wyborów zakupowych na środowisko jest coraz bardziej widoczny, nie można przecenić znaczenia zrównoważonych opakowań. Na ślad węglowy produktu wpływają nie tylko użyte surowce, ale także to, skąd pochodzą, gdzie są przekształcane w produkt końcowy i sposób, w jaki są pakowane. To skłoniło nas do dążenia do zmniejszenia wpływu opakowań produktów na środowisko poprzez nie tylko rozwój opakowań z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, ale także poprawę recyklingu opakowań. Na przykład prowadzimy pilotażowy cykl zamknięty i naszym celem jest budowanie partnerstw w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym.

 Tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu stwarzają pewne wyzwania 

Nasza chęć oferowania nie tylko oznakowanych ekologicznie i roślinnych środków czyszczących, ale także pakowania ich w sposób bardziej przyjazny dla środowiska, skłoniła nas do współpracy z producentem opakowań w celu opracowania opakowań z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do profesjonalnych środków czyszczących. W tym procesie chcieliśmy w pierwszej kolejności pomyśleć o naturze, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa użytkownika i trwałości produktu. Ograniczona dostępność odpowiedniej jakości plastiku pochodzącego z recyklingu stwarza pewne wyzwania – butelki wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu wciąż są stosunkowo rzadkie w obszarze higieny profesjonalnej. „Chemia profesjonalnych środków czyszczących nakłada specjalne wymagania na opakowania. Opakowanie musi być nie tylko bezpieczne dla użytkowników, ale musi także zapewniać dobre przechowywanie produktu” – wyjaśnia Tiina Laurén, menedżer ds. profesjonalnych rozwiązań czyszczących w Kiilto. Opakowania wykonane z plastiku pochodzącego z recyklingu nie mogą być użytkowane bez dokładnego sprawdzenia ich trwałości.

Zmniejszamy ślad węglowy 

Wiele produktów Kiilto jest już od lat pakowanych w opakowania pochodzące z recyklingu, a my aktywnie testujemy więcej opcji zwiększania ilości plastiku pochodzącego z recyklingu, zastępującego materiał pierwotny. Zainwestowaliśmy w badanie, ocenę i wybór przyjaznych dla środowiska form opakowań. Wyzwanie, na które warto zwrócić uwagę, dotyczy opakowań kosmetycznych, które stwarzają trudności w pozyskiwaniu tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, zgodnych z wymogami regulacyjnymi i naszymi standardami jakości.

W 2023 roku zastąpiliśmy opakowania wielu produktów butelkami i kanistrami pochodzącymi z recyklingu, w większości wyprodukowanymi w Finlandii. Kiedy zaczęliśmy używać kanistrów zawierających plastik z recyklingu, zmniejszyliśmy zapotrzebowanie na pierwotny plastik o 20 ton, co równa się 100 000 sztuk 5-litrowych kanistrów. Pod względem śladu węglowego redukcja jest równa emisji równej przejechaniu 180 000 kilometrów. Butelki plastikowe pochodzące z recyklingu to konkretna inwestycja w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

W naszej obietnicy dla środowiska Our Promise to the Environment, postawiliśmy sobie za cel, aby do 2025 roku 70% wszystkich naszych opakowań nadawało się do ponownego użycia, było odnawialnych lub zawierało materiały pochodzące z recyklingu.(…)

W kierunku odpowiedzialnego recyclingu 

Według Laurén branża higieny zawodowej musi w przyszłości nieustannie dążyć do bardziej wydajnych rozwiązań o obiegu zamkniętym i neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. „Większe wykorzystanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu i rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym już znacznie ograniczyło marnotrawstwo energii” – kontynuuje Laurén. „Ważne jest, aby cenny materiał pozostawał w obiegu tak długo, jak to możliwe” (…)

Źródło” Kiilto.com