OBIETNICA DLA ŚRODOWISKA – Dzień Bałtyku

Kiilto złożyło Obietnicę Środowisku (ang. Promise to the Environment), a w jej ramach we wszystkich oddziałach Kiilto znajdujących się wokół Morza Bałtyckiego, prowadzone są działania związane z wyznaczonymi celami środowiskowymi. 4 główne cele to zielona energia, zielone surowce, zielone produkty i opakowania oraz zielona logistyka.

Kiilto uczestniczy także w wielu pro-środowiskowych projektach badawczo-rozwojowych, o czym informujemy na stronach internetowych w zakładce o KIILTO. Pracownicy Kiilto mają też możliwość osobiście wziąć udział w akcji nazwanej Dniem Bałtyku, która ma na celu zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczania wód znajdujących się w zlewni Morza Bałtyckiego. 

Kiilto realizując Obietnicę pragnie zachęcić wszystkich do uczestniczenia w podobnych akcjach, jakie prowadzi obecnie w 9 państwach. W Polsce mieliśmy okazję do wspólnego spaceru i posprzątania nadwiślańskiego terenu leśnego. Nawet drobne działania – powtarzane i pomnożone przez ilość uczestników przynoszą pozytywne efekty dla środowiska naturalnego. 

Więcej na: Nasza Obietnica dla Środowiska – Kiilto Poland